Ellinogermaniki Agogi Scholi Panagea Savva AE

Ellinogermaniki Agogi Scholi Panagea Savva AE

Ellinogermaniki Agogi (EA) има богат опит в координирането на изследователски и демонстрационни проекти, фокусирани върху обучението и професионалното развитие на учители и от 2008 г. организира успешни международни курсове за обучение на учители, финансирани от Европейската комисия (до 2013 г. от LLP Comenius програма и от 2014 г. от програмата ERASMUS+), фокусирана върху иновативни практики…

Institute of Entrepreneurship Development – iED

Institute of Entrepreneurship Development – iED

Институтът за развитие на предприемачеството (iED) е гръцка неправителствена организация, ангажирана с насърчаването на иновациите и укрепването на духа на предприемачеството. Проекти

Arkadia Chamber of Commerce and Industry

Arkadia Chamber of Commerce and Industry

Търговско-промишлената камара Arkadia е местна организация на предприятия и компании в Триполи с намерението да развива и насърчава интересите на местните компании и предприятия в Гърция. Много предприятия са международни оперативни компании с офиси в Гърция. Основните дейности на търговските камари са, наред с другото, защита на бизнес интересите и споделяне на бизнес опит и бизнес…

FOUND.ATION MP

FOUND.ATION MP

Found.ation е водеща платформа за технологии и иновации в Югоизточна Европа, действаща като стартъп център, ускорител на цифрова трансформация за корпорации и кошер за техническо образование. Ние помагаме на компаниите да нарушат своите процеси и да отключат ресурсите си към ориентирано към човека бъдеще. Ние подклаждаме иновациите и стимулираме трансформацията чрез дигитални технологии, нови бизнес…

Asserted Knowledge (AKNOW)

Asserted Knowledge (AKNOW)

Asserted Knowledge (AKNOW) е компания за технически консултации и набиране на персонал, предоставяща висококвалифицирани ИКТ услуги и персонал на организации. Важна услуга, която отличава AKNOW от другите консултантски компании, е нашият подход към докладите за бизнес анализи, който се основава на използването на нотацията за моделиране на бизнес процеси (BPMN). Персоналът на AKNOW има дългогодишен…

University of Patras

University of Patras

Университетът на Патра е едно от водещите висши учебни заведения и третото по големина в Гърция. Неговият успех се основава на силно партньорство с неговите студенти и академичен състав и ясен фокус върху високите резултати, засилвайки позицията на Университета в Патра като университет от световна класа със силна академична репутация и ангажимент за отлични постижения….

Platon

Platon

Училището е основано през 1997 г. в Катерини. Разположен е между Солун и планината Олимп. Състои се от детска ясла, детска градина, основно и средно и има 650 ученици. От 2002 г. училището преподава S.T.E.M на своите ученици, използвайки роботизирания инструмент LEGO MINDSTORMS EV3 и базирани на игри методи за съвместно създаване. Platon school участва…

University of Thessaly (UTH)

University of Thessaly (UTH)

Университетът на Тесалия (UTH), с 37 департамента и 8 факултета, е университет със собствена идентичност и с видно място в гръцката национална образователна система. Университетът на Тесалия предлага бакалавърски и следдипломни програми и извънкласни модули в специфични изследователски и бизнес области за над 43 000 студенти. Основната мисия на Университета на Тесалия е насърчаването на…

Enterprise Greece

Enterprise Greece

Enterprise Greece е официалната агенция за насърчаване на инвестициите и търговията на гръцката държава, работеща под егидата на Министерството на външните работи. Тяхната мисия е двойна: да предоставят на чуждестранните инвеститори обслужване на едно гише за информация, консултации и помощ през всяка фаза на техния инвестиционен проект и да рекламират гръцките продукти и услуги на…

National and Kapodistrian University of Athens

National and Kapodistrian University of Athens

Националният и Каподистрийският университет в Атина, обикновено наричан просто Атинският университет, е публичен университет в Атина, Гърция. Той е в непрекъсната дейност от създаването си през 1837 г. и е най-старото висше учебно заведение на съвременната гръцка държава и първият съвременен университет както на Балканския полуостров, така и в Източното Средиземноморие. Днес той е един…

Край на съдържанието

Край на съдържанието