Macdac Engineering Consultancy Bureau LTD – MECB

Macdac Engineering Consultancy Bureau LTD – MECB

MECB Ltd е базирано в Малта консултантско бюро за отлични постижения, посветено на стимулиране на съвършенство и подкрепа за иновации чрез предоставяне на подходящи, мултидисциплинарни, висококачествени: технически консултантски услуги, услуги за изследване и обучение, услуги за партньорство по проекти на ЕС. Проекти

Projects in Motion Ltd.

Projects in Motion Ltd.

Projects in Motion Ltd. (PiM) е мултидисциплинарна изследователска организация и клъстерна платформа. PiM работи основно в рамките на транснационални кооперативни програми за изследване и регионално развитие, финансирани от Европейския съюз. Проекти

Край на съдържанието

Край на съдържанието