International Trade Centre

International Trade Centre

Международният търговски център (ITC) е единствената агенция за развитие, която е изцяло посветена на подкрепата за интернационализацията на малките и средни предприятия (МСП). Мисията на ITC е да насърчава приобщаващо и устойчиво икономическо развитие и да допринася за постигането на глобалните цели на ООН за устойчиво развитие. ITC работи за създаване на „търговско въздействие за…

Край на съдържанието

Край на съдържанието