Зарежда събития
  • Това събитие е минало събитие.

« Всички събития

Международна конференция Финансова и инвестиционна подкрепа за МСП – SIMEXPO 2022

Международна конференция Финансова и инвестиционна подкрепа за МСП – SIMEXPO 2022

3 октомври, 2022 | 9:30 4 октомври, 2022 | 16:30

Изпълнителната агенция за насърчаване на МСП и Българската търговско-промишлена палата организират съвместно Международната конференция „Финансова и инвестиционна подкрепа за МСП – Sofia International Money Expo“ (SIMEXPO 2022). Събитието има за цел да запознае бизнеса в страната с възможностите за финансиране и инвестиции.

Конференцията ще се проведе в периода от 3 – 4 октомври 2022 г. в Гранд Хотел „Милениум“ – гр. София.

Участниците ще могат да се запознаят с конкретни възможности за финансиране и инвестиране от редица институции, а форумът за трета поредна година ще предостави отлично поле за нетуъркинг, по време на което представителите на МСП могат да срещнат нови потенциални бизнес партньори.

В рамките на съпътстващото изложение SIMEXPO 2022 ще бъдат представени продукти и услуги на финансови институции, инвестиционни и гаранционни фондове и инвеститори, разработени най-вече в услуга на малките и средните предприятия. Бързият и лесен достъп до финансови инструменти ще стимулира инвестиционната дейност и  внедряването на нови продукти и услуги и ще допринесе за излизане на нови пазари.

Регистрацията за участие е на адрес www.b2bconnect.bg (на страницата на конкретното събитие) най-късно до 28 септември 2022 г.

За допълнителна информация и въпроси може да се обръщате към:

–  Тереза Мутафова, главен експерт в отдел „Международни изложби и конференции“, ИАНМСП, тел.: (02) 940 79 88, e-mail: t.mutafova@sme.government.bg;

– Елица Попадийна, главен експерт в отдел „Международни изложби и конференции“, ИАНМСП, тел.: (02) 940 7982, e-mail: e.popadiyna@sme.government.bg;

– Милен Моллов, експерт в „Център за фирмено обслужване“, БТПП, тел.: (02) 8117 519, e-mail: fairs1@bcci.bg.

Участието в конференцията е безплатно и се организира по проект № BG16RFOP002-2.052-0001 „Подкрепа на интернационализацията на българските предприятия чрез провеждане на търговски мисии, бизнес форуми, конференции, контактни борси и двустранни срещи“ в изпълнение на дейност 2 “Организиране в България на бизнес форуми, конференции, контактни борси и други прояви за създаване на бизнес партньорства” със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014–2020“.

ПРОГРАМА НА СЪБИТИЕТО:

3.10.2022 г. /понеделник/

09.30 – 10.00 ч. Регистрация и кафе 
10.00 – 11.30 ч. Пленарна сесия

Модератор: Владимир Томов, председател на Съвета по инвестиции към БТПП

Комисар Мария Габриел

д-р Лиляна Павлова, вицепрезидент на ЕИБ  (видеобръщение)

Представител на Европейския парламент в България

Министър на иновациите и растежа

Министър на икономиката и индустрията

Министър на финансите

Илия Лингорски, член на УС на БНБ

Цветан Симеонов, председател на Българска търговско-промишлена палата/БТПП/

д-р Бойко Таков, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/ 

Представител на ЧБТР

Теми:

Национален план за възстановяване и устойчивост

Мерки за подпомагане от европейски финансови институции

Правителствени мерки за подкрепа на бизнеса

Регионални инвестиции и сътрудничество

12.00–13.00 ч. Обяд

Панелни дискусии

13.00-14.00 ч. Дялово инвестиране в подкрепа на растежа на бизнеса. София като регионален инвестиционен хъб

Модератор: Павел Велков, управляващ съдружник на Morningside Hill Capital 

с участие на Христо Стоянов – представител на  ЕИФ в България, Мартин Гиков – Фонд на фондовете,  Мария Маринова – директор на БАДРИ, д-р Маню Моравенов – изпълнителен директор на  БФБ,  представител на  ББР, Регионални инвестиционни фондове  

Теми:

Тенденции в дяловото инвестиране в Европа и България през  последните години. Силни и слаби страни на дяловото инвестиране за предприемачите и сравнение с други форми на финансиране

Възможности за финансиране в България на стартъпи и бизнеси от чужбина. Фондове, базирани в България, с регионален и международен инвестиционен фокус

Развитие на институционалното инвестиране в България през последните години и очакванията в бъдеще

Необходими промени в екосистемата за привличане на  чуждестранен капитал, включително и по европейски програми

14.00-15.00 ч. Гаранционни и финансови инструменти в подкрепа на бизнеса 

Модератор: г-н Николай Ценков, управител на ОГФМСП

С участие на представител на ЕИБ на България, Камен Славов – заместник-председател и член на УС на Фонд на фондовете, представител на ББР, представител на  ОББ и други. 

Теми:

Финансови инструменти за подпомагане на икономическото развитие  при кризи

Специална роля на ЕИБ за подпомагане със заеми за МСП в България

Структури на гаранционните инструменти. Внимание към  иновативните MIDCAPs и МСП и споделяне на риска с банките посредници

Финансиране по програмите на Фонда на фондовете

Държавни и общински инструменти за гарантиране на социални компании, стартиращи фирми от България и чуждестранни фирми, стартиращи бизнес в България

15.00-15.30 ч. Кафе пауза

15.30-16.30 ч. Преки чуждестранни инвестиции – полза за бизнеса и стимул за икономиката

Модератор: г-жа Габриела Димитрова, БТПП

С участие на Богдан Богданов – БАИ, д-р Мария Христова – главен изпълнителен директор СОАПИ, Министерство на икономиката и индустрията, чуждестранни представители.

Теми:

София – желана дестинация за инвестиции. Насоки за успешни инвеститорски проекти

Примери за нови инвестиции в България

Инвестиции в условия на криза

16.30-17.30 ч.Финансови и инвестиционни инструменти в подкрепа на проекти за зелена енергия и енергийна ефективност

Модератор:  София Касидова – началник отдел „Стратегически анализи и развитие“ на  ББР

с участие на Европейски и държавни институции, фондове и банки – АУЕР, Фонд на фондовете, Национален доверителен екофонд, БФБ (Зелен център) и други.

Теми: 

Зелени инвестиции и реформи заложени в Националния план за възстановяване и устойчивост

Финансови инструменти за зелени инвестиции

Европейско насърчаване на развитието на зелени енергии и технологии (зелен водород)

Устойчиво банково финансиране

ESG – държавни политики и инструменти

4.10.2022 г. /вторник/

9.30 – 10.00 ч. Регистрация и кафе

10.00 – 11.00 ч. Преструктуриране на българския бизнес в условия на кризи

Модератор: г-жа Райна Миткова – управител ЕОS Matrix

С участие на EOS, PwC, Добромир Ганев – председател на УС на НСНИ, банки, представители от България и Европа

Теми:

Кои ключови бизнес сектори са под най-голям натиск? Как МСП се справят с икономическите сътресения?  Икономически мерки за подкрепа на бизнеса и очаквания  за неговото възстановяване.

Как се представя качеството на банковите активи и какви нива на провизии са заделени? Ще имаме ли нужда от нова вълна от продажба на NPL?

Как се развива пазарът на недвижими имоти по време на пандемията и икономическата криза? 

Реална ли е настоящата ситуация на стабилни пазарни цени и какво да очакваме през 2023 г.?

11.00-12.00 ч. Инвестиционни и финансови инструменти в подкрепа на младежкото предприемачество

Модератор: д-р Дочка Василева, Фонд на Фондовете 

с участие на Европейска агенция за МСП – видеообръщение, Габриела Димитрова – БТПП, Витоша Венчър Партнърс, ОГФМСП, УНСС, СИС Кредит, ОПИК  

Теми:

Тенденции в насърчаването на младежкото предприемачество в Европа и България през  последните години

Дялови и дългови инструменти в подкрепа на младежкото предприемачество, основни параметри и изисквания

Насърчаване на студентското предприемачество и международно студентско бизнес сътрудничество

Европейски, регионални, държавни и общински програми и инструменти за насърчаване на младежкото преприемачество в България и ЦИЕ

Какво  да се промени в екосистемата за развитие на младежкото предприемачество, включително и по европейски програми

12.00 – 13.00 ч. Обяд

13.00 – 15.00 ч. Нетуъркинг с международни партньори

15.00 – 15.30 ч. Кафе пауза

15.30 – 16.30 ч. Нетуъркинг с международни партньори 

Безплатно

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

+35929407940

Вижте уебсайта на Организатор

Българска търговско-промишлена палата

+35928117400

Вижте уебсайта на Организатор

Гранд Хотел Милениум София

Милениум център, бул. „Витоша“ 89B
София, 1463 Bulgaria
02 445 6789
Вижте Място на провеждане уебсайт