Българо-украински бизнес форум с двустранни срещи

Русенската Търговско-Индустриална камара представя един важен форум за бизнес връзки между България и Украйна. Това е инициатива, която се организира от Българската търговско-промишлена палата, съвместно с Изпълнителната агенция за насърчаване...

Конференция „Иновации за зелен растеж: Предизвикателства и технологии за устойчиво бъдеще“

Хотел "Дунав Плаза" пл. „Свобода“,Русе,Русе,Bulgaria

В светлината на нарастващите екологични проблеми и нуждата от промени в нашия начин на живот и работа, е от изключителна важност да се фокусираме върху иновациите, които ще допринесат за...

Безплатно

Събитие на тема „Управление на човешките ресурси и иновации в работната среда“

Българо-румънска търговско-промишлена палата ул. Войводова 12-14, партер,Русе,Bulgaria

Обявено от Русенската Търговско-Индустриална Камара и организирано от Българо-румънската търговско-промишлена палата (БРТПП), предстои провеждането на значимо събитие, посветено на най-ценния ресурс във всяка компания – хората. Събитието ще се състои...

Безплатно