Зарежда събития
  • Това събитие е минало събитие.

« Всички събития

Покана за участие в семинар „Кръговата икономика – добри практики“, гр. Русе

Кръговата икономика – добри практики

21 юни, 2022 @ 10:30 17:00

Семинарът ще се проведе на 21 и 22 юни 2022 г. в х-л Дунав Плаза в рамките на проекта „Кръгова икономика за устойчиво бъдеще – гражданското общество в България за Европейския зелен пакт“ (LIFE CE STARSEED), финансиран по Програма LIFE на ЕС. Обученията, които се организират в рамките на проекта, целят да се подпомогне подготовката на бизнеса за трансформацията към кръговата икономика. Бенефициент по проекта е Клуб „Икономика 2000“ – неправителствена организация в обществена полза.

Обучителният модул „Кръгова икономика – добри практики“ е вторият от общо трите в рамките на проекта. Той е предназначен и полезен за малки, средни и големи фирми, бизнес организации и публични институции, които имат интерес и желаят да предприемат действия за прилагане на принципите и модела на кръгова икономика в своята дейност. 

Обучението предоставя насоки за успешни стъпки и трансформации за преход от линейна към кръгова икономика. По време на семинарът ще бъдат представени тематично групирани успешни и иновативни дейности и модели от кръговата икономика, отвели множество компании и градове на различно ниво на конкурентно предимство, както и практически примери, илюстриращи превръщането на иновативни идеи за кръгова икономика в успешно стартиращ и растящ бизнес. 

ДНЕВЕН РЕД

Първи ден
 
10.45 – 11:00 – Регистрация
11.00 – 11:45 – Откриване. Встъпителна сесия
11.45 – 12:30 – Европейски зелен пакт и кръгова икономика
12.30 – 13:30 – Обяд
13.30 – 15:00 – Устойчиви продуктови дизайни 
15.00 – 15:30 – Кафе пауза
15:30 – 16:30 – Кръгови бизнес модели 
16.30 – 17:00 – Обобщение и коментари

Втори ден
 
10:00 – 11:00 – Иновативни кръгови модели и услуги
11:00 – 11:30 – Кафе пауза
11:30 – 12:00 – Внедряване на нови технологии 
12:00 – 12:30 – Кръгова вода
12:30 – 13:30 – Обяд
13:30 – 15:00 – Опакована устойчивост или устойчиво опаковане
15:00 – 15:30 – Кафе пауза
15:30 – 16:30 – Добри практики на индивидуално ниво
16:30 – 17:00 – Дискусия. Обобщение на семинара

Участниците в семинарите не заплащат такса за участие. Организаторите осигуряват кафе паузи и обяд за двата дни на семинар. Други разходи, като нощувка и вечеря, не се поемат от организаторите.

Следете сайта на Клуб Икономика 2000 http://www.club2000.org/bg/home.html или сайта на ключова инициатива по проекта „Звезден алианс за кръгова икономика“  https://cestarseed.com/ , ниво „Актуално“ за промени в мястото и/или графикът на провеждане.

Можете да заявите участие в семинара, като изпратите имената на участника/ците и фирмата/организацията на ел.поща: veronika@club2000.org, лице за контакт: Вероника Шопова.  

Допълнителна информация можете да получите на тел.: 0886 434520.

Хотел „Дунав Плаза“

пл. „Свобода“
Русе, Русе 7000 Bulgaria
+359884507110
Вижте Място на провеждане уебсайт