Булагротрейд-Частна Компания ЕООД

Булагротрейд-Частна Компания ЕООД

Предмет на дейност: Производство, изкупуване и преработка на млечни произведения; търговия в страната и чужбина; транспортна и рекламна дейност; разкриване и експлоатация на заведения за обществено хранене и търговски обекти; изграждане на малки и средни предприятия за преработка на мляко и млечни продукти. Предприятия за преработка на мляко и млечни продукти.

Българска Хлебна Мая ЕООД

Българска Хлебна Мая ЕООД

Предмет на дейност: Производство и търговия на хлебна мая; производство на селскостопанска продукция – растителна и животинска и търговия с тази продукция; семепроизводство и производство на посадъчен материал; арендоване на земеделски земи; производство на екологично чиста растителна продукция; събиране, отглеждане и търговия с билки; услуги и търговия със земеделска техника; търговия със семена, посадъчен материал,…

В и М Продуктион ООД

В и М Продуктион ООД

Предмет на дейност: Производство на диетични и диабетични природосъобразни храни и стоки, производство, вътрешна и външна търговия с продукти на леката и хран ително – вкусовата промишленост, разработване и внедряване на нови продукти, нови технологии, машини и апарати за леката и хранително-вкусовата промишленост, посредничество на физически, юридически лица и комисионерство при бартерни и специфични сделки…

Дион ООД

Дион ООД

Предмет на дейност: Сделки с движими вещи и недвижими имоти, вътрешна и външна търговия, вътрешен и международен туризъм, производство, преработка и търговия със стоки за бита, селскостопанска и съпътстуваща продукция, посредническа дейност, представителство на наши и чужди физически и юридически лица, складова дейност, покупка на ценни книжа с цел препродажба, комисионна, спедиционна, лизингова дейност, валутни…

Дунавска Млечна Компания ЕООД

Дунавска Млечна Компания ЕООД

Предмет на дейност: Доставка и търговия на едро и на дребно c: нова и употребявана компютърна, копирна и офис техника, моторни превозни средства, търговия с авточасти и консумативи за мпс, сервизна и диагностична дейност, търговски сделки със селскостопанска продукция, хлебно и фуражно зърно, дървен материал, производство, покупко – продажба, строеж и ремонт на недвижими имоти…

Бони Месокомбинат Русе АД

Бони Месокомбинат Русе АД

Предмет на дейност: Производство и търговска реализация на меса и месни произведения от всякакъв вид и асортимент; производство и търговска реализация на месни консерви; търговия със селскостопански продукти от растителен и животински произход; външнотърговски сделки – внос, износ, реекспорт, бартерни сделки; вътрешнотърговски сделки с хранителни и нехранителни продукти; посредничество, агенство и представителство /без процесуално/ на…

Край на съдържанието

Край на съдържанието