А.Л. Филтър ЕАД

А.Л. Филтър ЕАД

Предмет на дейност: Производство и покупко-продажба на всички видове автомобилни и промишлени филтри и други промишлени изделия; търговско представителство, посредничество и агентство; вътрешна и външна търговия; маркетингови проучвания.

Агракомерс ЕООД

Агракомерс ЕООД

Предмет на дейност: Обработка на селскостопански земи, зърно и семепроизводство, консервна промишленост, търговия със селскостопански произведения, химически торове и препарати, внос, износ, търговско посредничество. Допълнителен предмет на дейност- превоз на хора, животни и товари със собствен и нает превоз в страната и чужбина – международен транспорт.

Агритрейд – БГ ООД

Агритрейд – БГ ООД

Предмет на дейност: Вътрешна и външна търговия със селскостопанска техника, производство и търговия в страната и чужбина с всички видове промишлени и селскостопански произведения, маркетинг, консултантски услуги, търговско представителство и посредничество в страната и чужбина, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерство, туристически услуги, както и всички разрешени от закона дейности, а когато за упражняването им…

Агроремпроект-98 АД

Агроремпроект-98 АД

Предмет на дейност: Научно – производствена, търговска и сервизна дейност; производство на селскостопански машини; резервни части, суровини и опаковки за химическата и фармацевтичната промишленост; преставителство и посредничество; както и всяка друга дейност, незабранена със закон, а за дейностте, за които се изисква разрешителен режим или лиценз, след получаване на съответния лиценз или разрешение.

Азок – Стар Баг – Ин – Бокс ЕООД

Азок – Стар Баг – Ин – Бокс ЕООД

Предмет на дейност: Търговия на едро и дребно с опаковки; внос и износ;покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговско представителство и посредничество; транспортни услуги и спедиция; складови сделки; строителство; сделки с интелектуална собственост; продажба на стоки от собствено производство както и всяка друга дейност която не…

Ай Пи Ай Стийл ЕАД

Ай Пи Ай Стийл ЕАД

Предмет на дейност: Дистрибуция и преработване на стомана, внос и износ на стомана и продукти от стомана, както и всяка друга търговска дейност, незабранена от законите на Република България; производство и дистрибуция на студеновалцовани (СR) и алуминиеви тръби, тръбопроводи и профили (кухи) с правоъгълно сечение няма да бъде предмет на дейност на дружеството.

Ай Пи Ен ООД

Ай Пи Ен ООД

Предмет на дейност: Производство и търговия с химични вещества и продукти, както и всякакъв друг вид дейност, която не е забранена от закона, а за дейности, изискващи разрешително или лиценз, след неговото получаване по установения в закона ред.

Алена Трейдинг ООД

Алена Трейдинг ООД

Предмет на дейност: Производство и търговия с химични вещества и продукти, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети по реда на Закона за счетоводството, както и всякакъв друг вид дейност, която не е забранена от закона, а за дейности изискващи разрешително или лиценз, след неговото получаване, по установения в закона, ред.

Антоан Вилл ЕООД

Антоан Вилл ЕООД

Предмет на дейност: Производство на дамска и мъжка конфекция и търговия на дребно и едро с нея в страната и чужбина, външноикономическа дейност, внос, износ, търговия на едро и дребно в страната с различни видове стоки, незабранени със закон, представителство, посредничество и агентство на наши и чужди фирми и лица в страната и чужбина, мениджмънт,…

Край на съдържанието

Край на съдържанието