Винпром Русе Трейд ЕООД

Винпром Русе Трейд ЕООД

Предмет на дейност: Производство и търговия с вино, продукти от грозде и вино, спирт, дестилати и спиртни напитки, внос и износ, както и всяка друга дейност, която не е изрично забранена със закон /след получаване на необходимите лицензи и разрешения, когато такива се изискват/

Екскуизит Уайнс ЕООД

Екскуизит Уайнс ЕООД

Предмет на дейност: Производство и търговия в страната и чужбина с вино и други продукти, получени от преработка на грозде и други плодове, откриване и управление на магазини и заведения, търговско представителство и посредничество, консултантски услуги, като всички дейности, които изискват лиценз или регистрация ще бъдат извършвани само след тяхното получаване

Край на съдържанието

Край на съдържанието