Гораинвест АД

Гораинвест АД

Предмет на дейност: Вътрешна и външна търговия, дърводобив и дървопреработване, оценка на земя и гори, производство на посадъчен материал, търговско представителство и търговско посредничество, продажба и сервизно обслужване на автомобили и трактори, спедиторска и транспортна дейност, експертна, маркетингова и консултантска дейност, придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества.

Край на съдържанието

Край на съдържанието