Витал Козметикс ЕООД

Витал Козметикс ЕООД

Предмет на дейност: Производство и покупка на всички видове стоки или други вещи с цел продажба и препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на козметични средства от собствено производство, реклама и дизайн, транспортна дейност, вътрешен и международен туризъм, ресторантъорство, хотелиерство, комисионна, спедиционна, консигнационна дейност, лизингова дейност, търговско представителство, посредничество външнотърговска дейност-импорт, експорт, реекспорт,…

Владимир Вълков ЕТ

Владимир Вълков ЕТ

Предмет на дейност: Изработване на електронни изделия, разработване на програмни продукти и информационни системи, административни услуги, посредничество, представителство, търговия на дребно с хранителни и промишлени стоки, разпространение на печатни произведения, външнотърговска дейност, заведения за обществено хранене, превоз на пътници и товари, събиране, обработка и търговия с вторични суровини, производство, изкупуване и реализация на селскостопанска продукция.

Марисан & Колев АД

Марисан & Колев АД

Предмет на дейност: производство и търговия със строителни материали, строителна, предприемаческа, инвестиционна, консултантска дейност и проектиране, покупка, продажба, строеж, обзавеждане, отдаване под наем и общо управление на недвижими имоти за търговски и нетърговски цели, търговско представителство и посредничество, вътрешна и външна търговия на едро и дребно на промишлени стоки и стоки за бита, производство, изкупуване…

Мегахим АД

Мегахим АД

Предмет на дейност: Производство и търговия на химически продукти, транспортна и спедиторска дейност в страната и чужбина, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, търговия на едро и дребно в страната и чужбина, придобиване, изкупуване и трансфер на права върху изобретения, търговски марки, ноу – хау и всякакви обекти…

Оргахим Резинс АД

Оргахим Резинс АД

“Оргахим Резинс” е част от Групата Поликолор-Оргахим. Основният акционер е “Уайтбийм Холдингс Лимитед”, със седалище в Малта, собственост на компанията “Поликолор”, Румъния. Оргахим е регистрирана българска компания, основана през 1901 като търговско дружество, под името “Алберт Б. Искович”. През септември 2013 Оргахим е разделена на три регистрирани независими компании. Оргахим развива дейността си на две…

Оргахим АД

Оргахим АД

Оргахим АД – Русе е една от най-големите химически компании в Югоизточна Европа, с дългогодишна история в производството на специализирани химикали и покрития, с модерни инсталации и значителни ресурси, използвани за разработването на нови продукти.

Полихимтех – Петър Копчев ЕТ

Полихимтех – Петър Копчев ЕТ

Предмет на дейност: Разработване и производство на полимерни композиционни материали, разработване и производство на смазочни и смазочноохлаждащи течности и материали, консултации в областта на технологията и производството, на технологията и производството на композиционни и други материали, анализ и изследване на суровини и материали, експертни обосновки на технологични процеси по производство на нови материали, вътрешна и…

Русе Кемикълс АД

Русе Кемикълс АД

Русе Кемикълс АД е най-големият производител на Фталов анхидрид в Източна Европа. Русе Кемикълс АД е част от групата ПОЛИКОЛОР. Основният акционер е „Уайтбийм Холдингс Лимитед“, със седалище в Малта, собственост на компанията „Поликолор“, Румъния. Над 110 годишната история на Оргахим датира от основаването през 1901 на търговско дружество под името „Алберт Б. Искович“. Фирмата…

Хай Протеин ЕООД

Хай Протеин ЕООД

Предмет на дейност: Производство, изкупуване, преработка, реализация и търговия с промишлена и земеделска продукция, шротове, суров и технически чист глицерин, включително суровини за фармацевтичната и хранително вкусовата промишленост; съхранение на вложено зърно, издаване на складови записи за влог на зърно; търговия, дистрибуция, съхранение и транспорт на газ пропан-бутан; покупка на стоки или други вещи с…

Край на съдържанието

Край на съдържанието