Екон-91 ООД

Екон-91 ООД

ЕКОН-91 е единственият производител на матраци от пено-латекс за цяла Източна Европа. Заводи с подобно уникално производство са не повече от 15 в целият свят. Заводът в град Бяла е един от най-модерните в страната. Той разполага с 4 цеха и 3 склада за готова продукция. Продуктите на ЕКОН-91 се изработват по технология на DUNLOP…

Спектър ООД

Спектър ООД

Предмет на дейност: Производство, изкупуване, преработка и търговска дейност в страната и чужбина, оказионна търговия, валутни сделки, превоз на пътници и товари в страната и чужбина, хотелиерство и ресторантъорство, посредничество и представителство, организация на туризъм в страната и чужбина, извършване на всички видове услуги незабранени от закона на фирми, юридически и физически лица и населението,…

Край на съдържанието

Край на съдържанието