ЕМЦ Дистрибюшън ЕООД

ЕМЦ Дистрибюшън ЕООД

ЕМЦ Дистрибюшън ЕООД има дългогодишен опит в производството на електрозаварени стоманени, поцинковани и алуминиеви тръби и профили. Фирмата е с утвърден дял на местния и международния пазар, и задоволява нуждите на производители и търговци в областта на строителството, мебелната промишленост и автомобилната индустрия. Във фирмата работят над 250 служители, ангажирани в месечно производство на 5000…

Екотрейд Метал ЕООД

Екотрейд Метал ЕООД

Екотрейд Метал ЕООД е българска частна фирма, специализирана в рециклирането на цветни метали и техните сплави от отпадъци. С комплексно разрешително за експлоатация на инсталации и съоръжения за топене и леене, фирмата осигурява най-високо качество на продукцията при спазване на екологичните стандарти. Екотрейд Метал ЕООД се гордее със своите сертификати по ISO 9001:2015, ISO 14001:2015…

Жити АД

Жити АД

Предмет на дейност: Производство на телове и телени изделия, вътрешно и външнотърговска дейност, хотелиерство, ресторантъорство, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лизинг, извършване на всяка друга дейност, която не е забранена със закон, вътрешен и международен туризъм, туроператорска и туристическа агентска дейност, селскостопанско производство.

Край на съдържанието

Край на съдържанието