ЕМЦ Дистрибюшън ЕООД

ЕМЦ Дистрибюшън ЕООД

ЕМЦ Дистрибюшън ЕООД е утвърдена компания в областта на производството на електрозаварени стоманени, поцинковани и алуминиеви тръби и профили. С годините, фирмата е развила значителен опит и експертиза, позиционирайки се като водещ доставчик в разнообразни индустриални сектори. Нейните продукти откриват приложение в строителството, мебелната промишленост и автомобилната индустрия, като по този начин ЕМЦ Дистрибюшън се…

Екотрейд Метал ЕООД

Екотрейд Метал ЕООД

Екотрейд Метал ЕООД е българска частна фирма, специализирана в рециклирането на цветни метали и техните сплави от отпадъци. С комплексно разрешително за експлоатация на инсталации и съоръжения за топене и леене, фирмата осигурява най-високо качество на продукцията при спазване на екологичните стандарти. Екотрейд Метал ЕООД се гордее със своите сертификати по ISO 9001:2015, ISO 14001:2015…

Жити АД

Жити АД

Предмет на дейност: Производство на телове и телени изделия, вътрешно и външнотърговска дейност, хотелиерство, ресторантъорство, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лизинг, извършване на всяка друга дейност, която не е забранена със закон, вътрешен и международен туризъм, туроператорска и туристическа агентска дейност, селскостопанско производство.

Край на съдържанието

Край на съдържанието