Болид ЕООД

Болид ЕООД

Предмет на дейност: Производство и търговия със селскостопански, хранителни и промишлени стоки, външна и вътрешна търговия, реекспорт, бартерни, комисионни и консигнационни сделки, външна и вътрешна търговия с горива, нефт и нефтопродукти, въглища, руди и метали, производство и търговия със сладкарски изделия и безалкохолни напитки, разкриване на заведения за обществено хранене, хотелиерство и ресторантъорство, международен и…

Интернационални Морски Технологии ЕООД

Интернационални Морски Технологии ЕООД

Предмет на дейност: Проучване, проектиране, доставка, монтаж, гаранционен и извънгаранционен сервиз на телекомуникационна и корабна радионавигационна апаратура, ремонт на електронна корабна апаратура, водолазно-аварийни и спасителни работи и хидростроителство, ремонт на хладилни и климатични инсталации, таксиметрови превози на товари и хора, външна и вътрешна търговия, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество, хотелиерска,…

Край на съдържанието

Край на съдържанието