Елсистеми Технолоджи ООД

Елсистеми Технолоджи ООД

Предмет на дейност: Инженерингова дейност в областта на въздушните и кабелни линии средно и ниско напрежение; ремонт на високоволтови съоръжения; пусково- накладъчна дейност на съоръжения средно и ниско напрежение; разпределение и пренос на ел. енергия средно и ниско напрежение; покупка от страната и чужбина на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен…

Топлофикация Русе АД

Топлофикация Русе АД

Предмет на дейност: Производство на електрическа и топлинна енергия, комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, пренос на топлинна енергия, поддръжка и експлоатация на газопроводи ниско налягане и други дейности и услуги, обслужващи основната дейност, както и всяка друга незабранена от закона дейност.

Край на съдържанието

Край на съдържанието