Пътинженеринг АД

Пътинженеринг АД

Предмет на дейност: Строителство, ремонт и поддържане на пътища, градски комуникации и инфраструктури около тях, проучвателна, проектантска, инвеститорска, инженерингова и търговска дейност, услуги със строителна техника и превоз на пътници; производство, преработка и реализация на селскостопанска продукция; животновъдство и рибовъдство; организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети по реда на закона за счетоводството.

Ел ЕООД

Ел ЕООД

Предмет на дейност: Производство и търговия с всякакъв вид стоки в суров и преработен вид от промишлеността и селското стопанство, включително фураж и техните компоненти, обработка и покупко – продажба в страната и чужбина на всички културни и диворастящи плодове, гъби, зеленчуци в прясно, сухо, замразено и консервирано състояние, включително билки, маслодайни, етерични и други…

Рейн – Милен Манев ЕТ

Рейн – Милен Манев ЕТ

Предмет на дейност: Вътрешна и външна търговия с електрически и машинни елементи, електрическо оборудване; извършване на транспортна дейност – таксиметрова, товарна, лекотоварна дейност, спедиторска дейност; извършване на строително – ремонтна дейност; ресторантъорство, производство и търговия с безалкохолни напитки; вътрешна и външна търговия с автомобили и части от автомобили; хотелиерство. Строеж, ремонт и поддържане на железен…

Край на съдържанието

Край на съдържанието