Ив Комерс ЕООД

Ив Комерс ЕООД

Предмет на дейност: Продажба и сервизно обслужване на автомобили, транспорт, митническо оформяне на документи, ресторантъорство, хотелиерски, туристически услуги, търговско представителство и посредничество; консултантски услуги, покупка на материали и стоки с цел продажба, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, комисионни сделки и сделки с интелектуална собственост, издателска и импресарска дейност, маркетингови проучвания,…

БТБ Логистик ЕООД

БТБ Логистик ЕООД

Предмет на дейност: Спедиторска и превозна дейност в страната и чужбина, логистика, митнически услуги, отдаване на складова площ, вътрешно и външнотърговска дейност, ноу-хау, специфични операции, транзитни и бартерни сделки, хотелиерство, туристически услуги в страната и чужбина, лизинг, лицензии, рекламни и транспортни услуги на физически и юридически чуждестранни и местни лица, отдаване на автомобили под наем,…

Булмаркет Автотранспорт ЕООД

Булмаркет Автотранспорт ЕООД

Булмаркет Автотранспорт е водеща компания в международния сухопътен транспорт. Компанията е създадена през 2013 г. и повече от 18 години развива собствен екологичен автопарк за специализиран автомобилен превоз на товари. Булмаркет Автотранспорт притежава и внедрява в експлоатация първите за България товарни автомобили с LNG гориво (втечнен природен газ), извършващи в страната и чужбина екологични и…

Булмаркет Рейл Карго ЕООД

Булмаркет Рейл Карго ЕООД

Булмаркет Рейл Карго е първият частен железопътен превозвач в България. Kомпанията предлага пълни транспортни решения. Характерно за компанията е индивидуалния подход към всеки клиент и спецификата на работата му, пълни транспорти решения – както за вътрешен така и за международен траспорт. Железопътни услуги:

Димо Димов – Мат ЕТ

Димо Димов – Мат ЕТ

Предмет на дейност: Международен превоз на товари от Европа и Азия, превози на товари на физически и юридически лица с лек, лекотоварен и тежкотоварен личен и нает транспортен парк, спедиторска и посредническа дейност при осъществяване международни и вътрешни превози на товари, разкриване на сервизи за техническо обслужване на автомобили, търговска дейност в страната и чужбина…

Еволюция БГ ЕООД

Еволюция БГ ЕООД

Предмет на дейност: Отдаване на коли под наем; извършване на транспортна дейност, в т.ч. и на таксиметрови услуги за граждани и фирми в страната и чужбина със собствен и/или нает транспорт, както и с лизингови автомобили; комисионни, спедиционни и превозни сделки; шивашка дейност-собствено производство и ишлеме, вътрешна и външна търговия с промишлени и непромишлени стоки,…

Ерба – Енвер Хасан ЕТ

Ерба – Енвер Хасан ЕТ

Предмет на дейност: Таксиметров превоз на пътници и товари в страната и чужбина, представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, външнотърговска и външноикономическа дейност, производство, изкупуване и съхранение и търговия със селскостопанска продукция – растителна и животинска и производни от тях, бартерни, компенсационни, консигнационни сделки, оказионни и…

Ирида-Н – Димка Ненова ЕТ

Ирида-Н – Димка Ненова ЕТ

Предмет на дейност: Производство, изкупуване, преработка и търговия със селскостопанска и животинкса продукция, с птици, яйца, мляко, плодове, зеленчуци, гъби, цветя, мед, билки, луковици; производство и търговия със захарни, тестени, месни, млечни, шоколадови изделия, безалкохолни напитки, фъстъци, ядки, кафе, чай, сиропи, сокове, сладоледи, топли и студени сандвичи; търговия с алкохолни напитки; товарни и пътнически таксиметрови…

Нунки – Михаил Ханджиев ЕТ

Нунки – Михаил Ханджиев ЕТ

Предмет на дейност: Вътрешен и международен транспорт на товари и пътници със собствени и наети превозни средства, туристическа дейност, таксиметрови превози, разкриване и експлоатация на хранителни и питейни заведения, хотелиерство, финансово – счетоводни услуги, търговска и комисионна дейност, ремонт и монтаж на машини, техника и автомобили, брокер на нови и втора употреба леки и товарни…

Рубикон Шипинг ЕООД

Рубикон Шипинг ЕООД

Предмет на дейност: Ремонт на машини и оборудване с общо и специално предназначение, техническо обслужване и ремонт на автомобили, ремонт и поддържане на други превозни средства, международна, вътрешна спедиция и транспорт, вътрешна и външна търговия, посредничество, агентство, представителство на местни и чужди фирми, предприемачество, консултантска дейност, хотелиерство, ресторантъорство, туризъм, преводаческа дейност, стоков контрол, агентиране и…

Край на съдържанието

Край на съдържанието