Параходство Българско Речно Плаване АД

Параходство Българско Речно Плаване АД

Предмет на дейност: Търговско корабоплаване по река, море и свързаните с тях вътрешните водни пътища и басейни /пространства/, в т.ч.:превоз на товари по воден път и в комбиниран транспорт, превоз на пътници и багаж, наемане и отдаване на кораби, други плавателни и други транспортни средства; буксировка и тласкане на плавателни средства и товари; корабно снабдяване,…

Край на съдържанието

Край на съдържанието