Дани-64 – Йордан Данев ЕТ

Дани-64 – Йордан Данев ЕТ

Предмет на дейност: Търговия на дребно и едро със стоки, материали и суровини в страната и чужбина, реекспорт, бартерни сделки, комисионна търговия, търговско посредничество, представителство и агентство в страната и чужбина, маркетинг, пласментно -снабдителска, лизингова, рекламна дейност, съвместна производствена и търговска дейност с български и чуждестранни фирми, продажба на вещи заложени от граждани срещу комисионна,…

Елисавета Радева – Елико ЕТ

Елисавета Радева – Елико ЕТ

Предмет на дейност: Вътрешна и външна търговия, експорт, импорт, реекспорт; бартерни сделки и обмен на стоки за потребление; хранителни стоки; селскостопанска продукция; промишлени суровини; резервни части, машини и апарати; преработка, изкупуване и търговия на селскостопанска продукция; производство на дамско, мъжко и детско облекло, шивашки услуги; плетачество – ръчно и машинно; организиране на изложби и ревюта;…

Капка-М – Капка Петкова ЕТ

Капка-М – Капка Петкова ЕТ

Предмет на дейност: Извършване на импресарска дейност и туристически услуги в страната и чужбина, организиране на запознанства на несемейни граждани от страната и чужбина. Допълнителен предмет на дейност- външна и вътрешна търговия, вътрешна търговия със стоки за широко потребление, търговия на едро и дребно, комисионна и консигнационна търговия, производство на стоки, включително хранителни, транспортни услуги…

Карадениз-Транспорт ЕООД

Карадениз-Транспорт ЕООД

Предмет на дейност: Търговска дейност в страната и чужбина, експорт-импорт, производство на всички видове стоки с цел продажба в преработен, обработен или първоначален вид, спедиционна, складова и лизингови дейности, търговско представителство и посредничество, комунално-битови услуги, всички видове транспортна дейност в страната и чужбина, хотелиерска, туристическа, рекламна, ресторантъорска, информационна, програмна и импресарски дейности, сделки с интелектуална…

Комбо – Драган Драганов ЕТ

Комбо – Драган Драганов ЕТ

Предмет на дейност: Продажба на селскостопански, промишлени и хранителни стоки от собствено производство, вътрешна и външна търговия, реекспорт, бартерни, комисионни и консигнационни сделки със селскостопански, хранителни и промишлени стоки; търговско представителство, агентство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица; строителство и строително – ремонтна дейност; превоз на пътници и товари в страната…

Транс-Карго ООД

Транс-Карго ООД

Предмет на дейност: Производство, външна и вътрешна търговия, реекспорт, бартерни, комисионни и консигнационни сделки със селскостопански, промишлени и хранителни стоки;търговско посредничество, представителство и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица; вътрешни и международни транспорти услуги; спедиторска дейност; агентиране; фрахтоване; брокерски услуги; строеж и ремонт на кораби и корабна техника; корабоплаване;лизинг; ноу-хау; контрол по…

Край на съдържанието

Край на съдържанието