Захлас ЕООД

Захлас ЕООД

Предмет на дейност: Издателска и разпространителска дейност на българска и чуждестранна литература и други печатни произведения – вестници и списания в България, всички държави от Европейския Съюз (ЕС), Швейцария, Русия, Канада и Съединените Американски Щати (САЩ), вътрешна и външна търговия, комисионна дейност, бартерни и лизингови сделки, извършване на всички видове автотранспортни услуги с пътнически и…

Сип-2000 ООД

Сип-2000 ООД

Предмет на дейност: консултантски услуги, провеждане на семинари и обучителни курсове, фирмено обучение, издателска и рекламна дейност, подготовка и кандидатстване по проекти, изготвяне на анализи и оценки, земеделска дейност, производство, обработка, преработка и продажба на селскостопанска продукция, продажба на стоки от собствено производство, както и всяка друга дейност, разрешена от закона.

Край на съдържанието

Край на съдържанието