Арена Медиа ЕООД

Арена Медиа ЕООД

Предмет на дейност: Създаване и излъчване на радио и тв програми, туристическа и импресарска дейност, сделки с интелектуална собственост, производство на филми, видео и звукозаписи, търговия с произведения на изкуството, изложбена дейност, организиране и провеждане на маркетингови и социологически проучвания, създаване и продажба на сценично музикални и художествени произведения, създаване на софтуерни и мултимедийни продукти,…

Край на съдържанието

Край на съдържанието