Юлиус ЕООД

Юлиус ЕООД

Предмет на дейност: Инженерингова, ремонтна, консултантска, проектантска, монтажна, търговска и дистрибуторска дейност и услуги в областта на машиностроенето, леката промишленост, селското стопанство, туризма; ел.обзавеждане и ел.оборудване на промишлени и битови сгради; бартерни сделки; машиностроене; производство и търговия с програмни продукти и ноу-хау; рекламна дейност; външнотърговска дейност; организиране на електронни и развлекателни игри; посредническа дейност и…

Край на съдържанието

Край на съдържанието