Мобайл Системс ООД

Мобайл Системс ООД

MobiSystems са една от пионерните компании в разработката на приложения за бизнес продуктивност в световен мащаб от повече от 20 години. Още от основаването си в Сан Диего, компанията предоставя функционални и доходоносни решения за производителността на малки и средни предприятия, осигуряваща им необходимите софтуерни инструменти, за да бъдат успешни в своята дейност. Особено във…

КластерДесктоп ЕООД

КластерДесктоп ЕООД

КластерДесктоп ЕООД е прогресивна компания, която предлага MyClusterDesktop – облачна услуга, която премахва зависимостта от ограничен офисен хардуер и локация. Фокусирана върху сигурност и гъвкавост, компанията улеснява достъпа до информация и приложения от всяко устройство с интернет връзка, включително смартфони, таблети и смарт телевизори. MyClusterDesktop включва хардуерно пространство, лицензи за Windows Server и антивирусни програми,…

Асо-2006 ЕООД

Асо-2006 ЕООД

Предмет на дейност: Счетоводни услуги, изготвяне и заверка на годишни счетоводни отчети, разработка, внедряване и продажба на програмни продукти и системи, сделки с интелектуална собственост, вътрешна и външна търговия, експорт, представителство и агентство на наши и чужди фирми, физически и юридически лица, рекламна дейност и маркетинг, организиране на курсове компютърно счетоводство, обучение, както и всяка…

Бенилу ЕООД

Бенилу ЕООД

Предмет на дейност: Покупка на всички видове разрешени стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на всички видове разрешени стоки и други вещи с цел продажба, производство с цел продажба на разрешена селскостопанска продукция от растителен и животински произход, комисионна, консултантска, спедиционна, складова, лизингова, посредническа, външнотърговска, реекспорт –…

Мултилинк ООД

Мултилинк ООД

Предмет на дейност: Търговия с компютърна техника, внос, износ и търговия с промишлени и битови стоки, инженеринг на компютърни мрежи и системи, маркетингова дейност, проучване, разработване, внедряване и поддържане на мрежови, информационни телекомуникационни и компютърни технологии, производство на стоки и услуги с цел продажбата им и други дейности и услуги незабранени със закон.

Сигма ЕООД

Сигма ЕООД

Предмет на дейност: Разработване, проектиране, доставяне и внедряване на електронни системи, компютърни системи, системи за контрол и управление на обекти и технологични процеси, посредничество, маркетинг, реклама, обучение и консултантски услуги в страната и в чужбина, трансфер на технологии, вътрешно и външнотърговска дейност.

Телетроник ООД

Телетроник ООД

Предмет на дейност: Производствена, търговска, инженерингова и консултантска дейност в страната и чужбина; разработка, производство, внедряване, монтаж, ремонт и сервизно обслужване на електронни, компютърни, комуникационни, информационни и програмни системи; софтуерни и комуникационни услуги, както и други дейности незабранени от закона.

Фашън.БГ ООД

Фашън.БГ ООД

Предмет на дейност: разработване на интернет сайтове, поддръжка, покупко-продажба на недвижими имоти и вещни права върху тях, туризъм, хотелиерство, строителство, проектиране, производство и монтаж на мебели и оборудване за вътрешно обзавеждане, външнотърговска дейност, представителство и посредничество, производство, преработка и търговия със стоки за широко потребление, промишлена и битова техника, както и всяка друга стопанска и…

Край на съдържанието

Край на съдържанието