КиХ Груп Консултинг ЕООД

КиХ Груп Консултинг ЕООД

„КиХ Груп Консултинг“ ЕООД е специализирана агенция за консултантски услуги в областта на Европейските структурни фондове. Екипът на дружеството разработва, подава и управлява отчитането и изпълнението на проекти и програми по Европейските структурни фондове, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Брюкселски и Норвежки механизми. Успешни проекти са разработвани за Министерство на образованието, Агенцията по заетостта, Национален…

Великов Компютърс ЕООД

Великов Компютърс ЕООД

Великов Компютърс ЕООД (Импрувин, Improvinn) е консултантска компания, която работи в две направления едновременно – оперативен и мотивационен мениджмънт. Компанията има свои разработки, които използва в проектите си за подобрения и създаване на постоянно-подобряващи се фирми: Мениджърски инструмент, който развива вътрешната мотивация на персонала и създава основите на постоянно-подобряващи се компании. Добавен е и елемент,…

Евро Проконсулт Русе ЕООД

Евро Проконсулт Русе ЕООД

Предмет на дейност: Консултантски и посреднически услуги, подбор и обучение на персонал /след издаване на лиценз/, анализи за нуждите на бизнеса и общините, външна и вътрешна търговия.

Край на съдържанието

Край на съдържанието