Арх Инженеринг ООД

Арх Инженеринг ООД

Предмет на дейност: Покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; проектантска и строително-ремонтна дейност; рекламна дейност; ресторантъорство, хотелиерство и туристически услуги; търговия на едро и дребно в страната и чужбина; търговско посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица.

Елси ООД

Елси ООД

Предмет на дейност: Инженерингова и търговска дейност в страната и чужбина; разработване, внедряване, производство и сервиз на електронни и електротехнически изделия и системи, програмни продукти и системи, стоки за бита и населението, кредитиране, извършване на услуги: интелектуални, консултантски, посреднически, информационни, хотелиерски, туристически, за бита и населението, моделиерство и дизайн, производство, преработка и търговия със селскостопански…

Русис ЕООД

Русис ЕООД

Предмет на дейност: Проектиране, изработка, ремонт и поддръжка на автоматизирани системи, машини и апарати и търговия с тях, конструкторска и проектантска дейност, покупко-продажба на автомобили и превозни средства, извършване на счетоводни услуги, ресторантъорство и туристическа дейност в страната и чужбина, представителство и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, ноу – хау, рекламна…

Край на съдържанието

Край на съдържанието