Еллеа ЕООД

Еллеа ЕООД

Предмет на дейност: Извършване на различии видове услуги – в т.ч.рекламни, информационни програмни, проектни, проектантски, консултантски, туристически; обучение, преводаческа дейност – извършване на преводи от български език на чужди езици и от чужди езици на български език; търговско представителство, посредничество и агентство; извършване на комисионни сделки, покупка и строеж на недвижими имоти с цел продажба;…

Ерима Груп ЕООД

Ерима Груп ЕООД

Предмет на дейност: Митническо представителство и агентиране, консултански услуги, търговия на едро и дребно с автомобили и други, нехранителни и хранителни стоки, производство и търговия на селскостопанска продукция, производство и търговия на други стоки, за които не се изисква лиценз, ресторантъорство и хотелиерство.

Етеко ЕООД

Етеко ЕООД

Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел да бъдат препродадени в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки с цел продажба; комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност; търговско посредничество и представителство; превозна, информационна дейност; предоставяне на услуги; сделки с интелектуална и индустриална собственост; митническо представителство и външнотърговски консултации; корабно агентиране и…

Мисия 27 ЕООД

Мисия 27 ЕООД

Предмет на дейност: Преводачески услуги, езиково обучение, консултантски услуги, разработване, участие и управление на проекти /лицензионните дейности и дейностите изискващи, разрешения ще се осъществяват след получаване на съответните лицензии и разрешителни/, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона.

Промола ЕООД

Промола ЕООД

Предмет на дейност: Консултантска дейност в областта на подготовката и управлението на проекта; в областга на маркетинга; в областта на връзките с обществеността, организирането на събития и рекламата; в областта на стратегическото планиране/организиране на събития и обучения; търговско представителство и посредничество, сделки с интелектуална собственост, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; консултантска дейност…

Сайкъл ЕООД

Сайкъл ЕООД

Предмет на дейност: Дейности в областта на информационните технологии, информационни услуги, системи за сигурност; компютърно програмиране, консултантска дейност по информационни технологии, управление и обслужване на компютърни средства и системи, други дейности в областта на информационните технологии; обработка на данни, хостинг и подобни дейности, уеб-портали; маркетинг, рекламна дейност; както и всички други дейности, разрешени от закона…

Край на съдържанието

Край на съдържанието