Вени Травел – Венелина Рачева ЕТ

Вени Травел – Венелина Рачева ЕТ

Предмет на дейност: Търговия на едро и дребно в страната и чужбина, внос, износ, реекспорт, бартерни сделки. Транспортна и спедиторска дейност. Туристическа дейност, екскурзии в страната и чужбина, и организиране на почивки. Хотелиерство и ресторантъорство.

Интертопкомерс- Айхан Топал ЕТ

Интертопкомерс- Айхан Топал ЕТ

Предмет на дейност: Търговска и комисионна дейност, включително вносно – износна, реекспорт, бартерни, консигнационни сделки, представителство, посредничество, агентство, производство на промишлени и селскостопански произведения, стоки за потребление, хранителни стоки, произведения на художествените занаяти (без благородни метали и скъпоценни камъни), строителна дейност, транспортна дейност, разкриване и експлоатация на хранителни и питейни заведения, базари, търговски павилиони, магазини,…

Край на съдържанието

Край на съдържанието