Вектор ЕООД

Вектор ЕООД

Предмет на дейност: Озеленяване и поддържане на паркове, градини, прилежащи площи към улици и булеварди, междублокови пространства, извънселищни паркове и лесопаркове; работа с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях; търговия с произведения на изкуството и художествените занаяти; сарафски услуги; финансови и икономически консултации; инженерингова дейност и разработки ноу-хау, трансфер на…

Край на съдържанието

Край на съдържанието