Комета – Ваньо Иванов ЕТ

Комета – Ваньо Иванов ЕТ

Предмет на дейност: Изкупуване, преработка, производство и търговия с промишлени, селскостопански и хранителни стоки; вътрешна и външна търговия на дребно и едро, включително комисионни, бартерни, обменни сделки, реекспорт; търговско представителство, посредничество и агенство на местни и чуждестранни физически и юридически лица; ресторантъорство, хотелиерство; строителство, строително – ремонтна дейност.Вътрешно обзавеждане; транспорт на пътници и товари; спедиторска…

Учебно Производствено Звено ЕООД

Учебно Производствено Звено ЕООД

Предмет на дейност: Технически разработки и консултации; производство на хранителни и промишлени стоки; инженеринг; посредническа дейност; сделки с интелектуална собственост; вътрешно и външно- търговски, мандатни и други сделки.

Край на съдържанието

Край на съдържанието