Драйвинг Скилс ООД

Драйвинг Скилс ООД

Предмет на дейност: Провеждане на курсове по безопасно и динамично шофиране, тест-драйв събития, продуктови обучения, аудио и видео услуга, внос, износ, проучване, проектиране и внедряване на машини, съоръжения и поточни линии, производство и търговия с промишлени стоки и изделия от всякакъв вид материали, стоки за бита и стоки за народно потребление, товаро -разтоварно и спедиторска…

Образователен Център Диалог ООД

Образователен Център Диалог ООД

Предмет на дейност: Предоставяне на образователни услуги – обучение и възпитание на деца и ученици извън учебния процес, включително и по учебни предмети, изучавани в училище, без придобиване на степен на завършено образование или професионална квалификация; диагностично-консултативна дейност; решаване на проблеми, свързани с адаптиране към учебния процес и осигуряване на равен достъп до качествено образование…

Край на съдържанието

Край на съдържанието