Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт (8) | Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети (60) | Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети (19) | Общо (87)

Булмаркет Груп АД

Булмаркет Груп АД

Компанията Булмаркет ДМ ЕООД е създадена през 1996 година в Русе като основният бизнес е свързан с доставката, производството, съхранението и търговията на едро на енергийни продукти от минерален и неминерален произход. В началото фирмата стартира с няколко души персонал, а днес дъщерните предприятия са петнадесет и с над 1000 служители. Като търговец на едро…

Електра – Димитър Димитров ЕТ

Електра – Димитър Димитров ЕТ

Фирма „Електра – Димитър Димитров“ ЕТ стартира дейността си през 1990г. Работи в сферата на електрониката – автоелектроника и всички видове GPS системи, видеонаблюдение и охранителни системи. Фирмата предлага на клиентите си бързо и качествено обслужване, основано на дългогодишен опит, подбран персонал от квалифицирани специалисти, модерно оборудване за високотехнологични услуги и иновативна диагностична апаратура. Автосервиз…

Копен България ЕООД

Копен България ЕООД

Фирма Копен България ЕООД е най-новата точка за продажби и дистрибуция на „Copen United Limited”. Copen United Limited е един от водещите световни доставчици на джоблъци, корсалета и хастари, продаващ повече от 80 милиона метра годишно на много световно известни марки. Ние, като компания сме предпочитани от компании като Levi Strauss, Pepe Jeans, Marks &…

Дионис – Елена ООД

Дионис – Елена ООД

Фирмата е основана през 2005 г. в град Елена, но развива дейността си в град Русе. Дионис-Елена ООД е семейна фирма, която започва дейността си с двама служители. През последните 15 г. се налага на пазара и вече разширява дейността си на два отдела – технически и технологичен. Служителите на фирмата са тясно специализирани в…

Асел Трейд ООД

Асел Трейд ООД

Асел Трейд ООД е фирма за търговия на едро с дървен материал, строителни материали и санитарно оборудване. Със силен фокус върху качеството и надеждността, Асел Трейд ООД се утвърди като водещ доставчик в бранша, обслужващ клиенти както на местно, така и на международно ниво. Обширната гама от продукти на компанията включва палети, дървен материал, строителни…

Агракомерс ЕООД

Агракомерс ЕООД

Предмет на дейност: Обработка на селскостопански земи, зърно и семепроизводство, консервна промишленост, търговия със селскостопански произведения, химически торове и препарати, внос, износ, търговско посредничество. Допълнителен предмет на дейност- превоз на хора, животни и товари със собствен и нает превоз в страната и чужбина – международен транспорт.

Агритрейд – БГ ООД

Агритрейд – БГ ООД

Предмет на дейност: Вътрешна и външна търговия със селскостопанска техника, производство и търговия в страната и чужбина с всички видове промишлени и селскостопански произведения, маркетинг, консултантски услуги, търговско представителство и посредничество в страната и чужбина, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерство, туристически услуги, както и всички разрешени от закона дейности, а когато за упражняването им…

Азок – Стар Баг – Ин – Бокс ЕООД

Азок – Стар Баг – Ин – Бокс ЕООД

Предмет на дейност: Търговия на едро и дребно с опаковки; внос и износ;покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговско представителство и посредничество; транспортни услуги и спедиция; складови сделки; строителство; сделки с интелектуална собственост; продажба на стоки от собствено производство както и всяка друга дейност която не…

Ай Пи Ай Стийл ЕАД

Ай Пи Ай Стийл ЕАД

Предмет на дейност: Дистрибуция и преработване на стомана, внос и износ на стомана и продукти от стомана, както и всяка друга търговска дейност, незабранена от законите на Република България; производство и дистрибуция на студеновалцовани (СR) и алуминиеви тръби, тръбопроводи и профили (кухи) с правоъгълно сечение няма да бъде предмет на дейност на дружеството.

Ай Пи Ен ООД

Ай Пи Ен ООД

Предмет на дейност: Производство и търговия с химични вещества и продукти, както и всякакъв друг вид дейност, която не е забранена от закона, а за дейности, изискващи разрешително или лиценз, след неговото получаване по установения в закона ред.

Край на съдържанието

Край на съдържанието