Дионис – Елена ООД

Дионис – Елена ООД

Фирмата е основана през 2005 г. в град Елена, но развива дейността си в град Русе. Дионис-Елена ООД е семейна фирма, която започва дейността си с двама служители. През последните 15 г. се налага на пазара и вече разширява дейността си на два отдела – технически и технологичен. Служителите на фирмата са тясно специализирани в…

Арко-95 ЕООД

Арко-95 ЕООД

Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, внос и износ на такива стоки, търговско представителство и посредничество, обществено хранене, франчайзинг и факторинг, извършване на строително-ремонтни работи, транспортна дейност, бартерни сделки, стоков контрол, транспортна и спедиторска дейност.

Атлантис ЕООД

Атлантис ЕООД

Предмет на дейност: Производство, изкупуване, преработка и пласмент на стоки и продукти от леката, хранително – вкусовата промишленост и селското стопанство, вътрешна и външна търговия, търговско посредничество и търговско представителство, агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, разкриване и експлоатация на заведения за обществено хранене, ресторантъорство и хотелиерство, оказион, таксиметрова дейност превоз на…

Бета-96 ООД

Бета-96 ООД

Предмет на дейност: Търговия на едро и дребно, на канцеларски стоки и хартии, производство на хартиени изделия, копирни, ксерографски услуги, комисионна търговия, транспортна дейност, посредничество, представителство, агентство на наши и чужди физически и юридически лица в страната и чужбина, внос и износ, туристическа дейност, отдаване под наем на вещи и машини.

БТБ Трейд ЕООД

БТБ Трейд ЕООД

Предмет на дейност: Консултантски и рекламни услуги на физически и юридически чуждестранни и местни лица, представителство на физически и юридически лица/без процесуално представителство/, стопанска дейност в свободните митнически зони, покупко-продажби и отдаване под наем на движими вещи и недвижими имоти, организиране на симпозиуми, изложби и спортни мероприятия, участие в национални и международни благотворителни инициативи, извършване…

Васил Ботев – Хардуер Сторс ЕТ

Васил Ботев – Хардуер Сторс ЕТ

Предмет на дейност: Търговия на едро и дребно с промишлени стоки, внос, износ, електронна търговия, търговско представителство и посредничество, разфасовки, заготовки, пакетаж на промишлени стоки, борсова търговия на стокови борси, сервизно обслужване и други незабранени от закона.

Веска Дацкова – Весидар ЕТ

Веска Дацкова – Весидар ЕТ

Предмет на дейност: Вътрешна търговия, външна търговия, бартерни сделки, комисионна търговия, оказионна търговия, търговия със селскостопански произведения, развлекателна дейност, обществено хранене, международен туризъм, производство и монтаж на мебели, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на шивашки изделия – бутик.

Вуелта България ЕООД

Вуелта България ЕООД

Предмет на дейност: Производство и търговия на едро и дребно с велосипеди, велосипедни части и други промишлени стоки и стоки за бита в страната и чужбина; търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица; външноикономическа дейност и всички други търговски сделки, които не са забранени от закона и за които се…

Гюра Силянова – Роко ЕТ

Гюра Силянова – Роко ЕТ

Предмет на дейност: Търговска дейност с хранителни стоки, кафе, цигари, безалкохолни и спиртни напитки, сладкарски, тестени и захарни изделия, мед и медни продукти, фъстъци, ядки, сладолед и билки; производство, изкупуване, преработка и търговия със селскостопанска и животинска продукция в страната и чужбина;производство и търговия с промишлени и непромишлени стоки и изделия, стоки за бита и…

Дартек ООД

Дартек ООД

Предмет на дейност: Търговия на едро и дребно в страната и чужбина, строителство и експлоатация на предприятия от хранително – вкусовата и леката промишленост, организиране на екскурзии в страната и чужбина, експлоатация на хотели, къмпинги и заведения към тях, организиране на покупко – продажба и даване под наем на превозни средства, автосервизна дейност, ремонт на…

Край на съдържанието

Край на съдържанието