Строителство на сгради (1) | Строителство на съоръжения (3) | Специализирани строителни дейности (3) | Общо (7)

Пътинженеринг АД

Пътинженеринг АД

Предмет на дейност: Строителство, ремонт и поддържане на пътища, градски комуникации и инфраструктури около тях, проучвателна, проектантска, инвеститорска, инженерингова и търговска дейност, услуги със строителна техника и превоз на пътници; производство, преработка и реализация на селскостопанска продукция; животновъдство и рибовъдство; организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети по реда на закона за счетоводството.

Ел ЕООД

Ел ЕООД

Предмет на дейност: Производство и търговия с всякакъв вид стоки в суров и преработен вид от промишлеността и селското стопанство, включително фураж и техните компоненти, обработка и покупко – продажба в страната и чужбина на всички културни и диворастящи плодове, гъби, зеленчуци в прясно, сухо, замразено и консервирано състояние, включително билки, маслодайни, етерични и други…

Елви ООД

Елви ООД

Елви ООД, основана през 2007 г., е водеща на пазара строителна компания със седалище в Русе, България. Фирмата е специализирана в изграждането и поддръжката на електро, ВиК и ОВ инсталации, предоставяйки комплексни решения за жилищни и търговски площи. Елви ООД е и реномиран дистрибутор и сервизен доставчик на различни марки и продукти, включително оборудване за…

Елсторм ЕООД

Елсторм ЕООД

Предмет на дейност: Изграждане, ремонт и поддръжка на електрически инсталации, системи и съоръжения, системи за управление на производствени процеси, охранителни системи; търговия на дребно и едро в страната и чужбина; търговско представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица; посредничество, изграждане и експлоатация на заведения за обществено хранене и увеселителни заведения, хотелиерство, ресторантъорство, туроператорска…

Калипсо ЕООД

Калипсо ЕООД

Предмет на дейност: Транспортна дейност в страната и чужбина със собствен и нает транспорт; извършване на външноикономическа дейност; външна и вътрешна търговия; търговия с обувки и кожени изделия и аксесоари, разкриване на магазини и складове; организиране на производство в областта на леката и хранителна промишленост; ниско и високо строителство; производство и преработка на селскостопанска продукция,…

Рейн – Милен Манев ЕТ

Рейн – Милен Манев ЕТ

Предмет на дейност: Вътрешна и външна търговия с електрически и машинни елементи, електрическо оборудване; извършване на транспортна дейност – таксиметрова, товарна, лекотоварна дейност, спедиторска дейност; извършване на строително – ремонтна дейност; ресторантъорство, производство и търговия с безалкохолни напитки; вътрешна и външна търговия с автомобили и части от автомобили; хотелиерство. Строеж, ремонт и поддържане на железен…

Край на съдържанието

Край на съдържанието