Персей ЕООД

Персей ЕООД

Предмет на дейност: Продуцентска дейност, производство на телевизионни и радио предавания, разпространение на телевизионни и радио предавания, производство на филми, видео и звукозаписи, както и други подобни дейности, издателска и печатарска дейност, създаване и продажба на сценично – музикални и художествени произведения, създаване и излъчване на радио и TB програми /след получаване на лиценз/, пренос…

Край на съдържанието

Край на съдържанието