Чарлино – Чавдар Иванов ЕТ

Чарлино – Чавдар Иванов ЕТ

Предмет на дейност: Импресарска дейност, аудиовизуална дейност с изключение на забранените от закона, заснимане с видиокамера на ритуали, сватбени тържества, спортни състезания, концерти за лично ползуване на участниците в тях, таксиметрови превози, звукозаписи и продажба на същите, търговска и търговско-посредническа дейност. Импресарска и продуцентска дейност в страната и чужбина, вътрешна и външна търговия, бартерни сделки…

Край на съдържанието

Край на съдържанието