Идеал ООД

Идеал ООД

Идеал ООД е утвърден лидер с над 25-годишна история в проектирането, доставката, монтажа и сервиза на хладилна и климатична техника, а също така и в изграждането на газови и отоплителни инсталации. Компанията притежава обширен опит и техническа експертиза в две основни направления: хладилна техника, която включва всичко от проектиране до гаранционен и следгаранционен сервиз на…

Бетуна ЕООД

Бетуна ЕООД

Предмет на дейност: Фризъорски услуги, козметични услуги, маникюр, педикюр, грим, шивашка дейност- собствено производство и ишлеме, вътрешна и външна търговия с машини, резервни части и консумативи за тях; производство на машини и резервни части за тях; вътрешна и външна търговия с промишлени и непромишлени стоки, селскостопанска продукция, недвижими имоти и други, включително продукти на интелектуалната…

Глобални Партньорства Сдружение

Глобални Партньорства Сдружение

Цели: 1. Подпомага социално-икономическото развитие на регионите. 2. Подкрепя предприемачеството и иновациите, насърчава инвестициите и работи за повишаване конкурентоспособността на местно, регионално и международно ниво. 3. Насърчава заетостта, обучението и квалификацията на работната сила. 4. Насърчава прилагането на социални политики, социално предприемачество, инициативи за подкрепа и социално включване на безработни лица, лица с увреждания и маргинализирани групи.

Градско Есперантско Дружество – Либеро Сдружение

Градско Есперантско Дружество – Либеро Сдружение

Цели: Да разпространява международния език „есперанто“ като средство за установяване на сътрудничество между народите и за взаимното им опознаване и сближаване. Да подпомага членовете си при изучаването и практическото ползване на есперанто. Да осыцествява взаимодействие и сътрудничество с всички есперантисти и техните организации в страната, с Българския есперантски съюз и с Универсалната есперантска организация УЕА….

Митроева ЕООД

Митроева ЕООД

Предмет на дейност: Фризъорски и козметични услуги, маникюр, търговска и комисионна дейност, включително вносна и износна, търговско представителство, посредничество и агентство, производство на битови, промишлени и селскостопански произведения, строителна, строително-монтажна и строително-ремонтна дейност, транспортна дейност разкриване и експлоатация на хранителни и питейни заведения, занаятчийски и битови услуги, шивашки и плетачески услуги, рекламна дейност и маркетингинженерингова…

Стартъп Фектъри Сдружение

Стартъп Фектъри Сдружение

Предмет на дейност: Обучителна дейност, която може да включва, но не само възмездно, организиране на информационни събития, платени курсове, семинари и отделни лекции на всякакви теми и по разнообразни обществени проблеми, включително и за подготовка на кадри, с оглед повишаване на знанията и квалификацията, за повишаване на равнището на квалификацията и преквалификацията на безработните. Експертна…

Ханс – Христо Иванов ЕТ

Ханс – Христо Иванов ЕТ

Предмет на дейност: Производство и търговска дейност с хранителни и промишлени стоки, кафе, сокове и безалкохолни напитки, сладкарски и тестени изделия, търговия със спиртни напитки, търговска дейност с цветя, търговска дейност с готово дамско, мъжко, детско облекло и платове, автомобилен таксиметров превоз, експлоатация на автосервиз с автомивка, ремонт и продажба на автомобили, оказионна дейност, комисионна…

Край на съдържанието

Край на съдържанието