Арев Трейдинг ЕООД

Арев Трейдинг ЕООД

Предмет на дейност: Производство и търговия с изделия на шивашката промишленост, посредничество при сделки в шивашкия бранш; търговия на едро и дребно в страната и чужбина с промишлени и битови стоки и изделия в първоначален, преработен или обработен вид; търговско представителство, агентство и посредничество на местни и чуждестранни юридически лица; транспортни и спедиторски услуги, строителни…

Асо ЕООД

Асо ЕООД

Предмет на дейност: Счетоводни услуги, разработване, внедряване и продажба на програмни продукти и системи, сделки с интелектуална собственост, ноу-хау, вътрешна и външна търговия, експорт, реекспорт, бартерни сделки, търговия със стоки за потребление, хранителни стоки, селскостопанска продукция, промишлени суровини, резревни части, машини и апарати, комисионна търговия, посредничество, представителсво и агенство на наши и чужди фирми, физически…

Барса АД

Барса АД

Предмет на дейност: Организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати, казина и играта „бинго“ /след надлежно разрешение/; придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; производство, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружества, в…

Буда Хаус ЕООД

Буда Хаус ЕООД

Предмет на дейност: Организиране на собствени издателсгва, печатници, книжарници, издаване и разпространение на печатни издания, публикации, музикални записи на аудио-, видео-, мултимедийни и други информационни носители, изграждане и придобиване на будистки молитвени домове, представляващи: традиционни будистки паметници, центрове, храмове, ступи и други, за публични религиозни обреди и служби, в съответствие с будистката символика и архитектурно…

Вей-ООД ООД

Вей-ООД ООД

Предмет на дейност: Експорт-импорт на всякакъв вид стоки, незабранени от закона, маркетинг, инженеринг, ноу-хау, производство на кожени, памучни, ленени дрехи, тяхната продажба на едро и дребно, създаване на модели за дрехи и продажба на модели в страната и чужбина, производство на всякакъв вид конфекция, трико, бродерия, производство и продажба на текстилни машини, автоматични и полуавтоматични…

ДД Логистика ЕООД

ДД Логистика ЕООД

Предмет на дейност: Товарене, разтоварване и транспортно обработване на стоки, които се внасят с предназначение за износ, складиране и съхранение на внесени необмитени стоки, предназначени за износ, обработване на необмитени стоки за износ /сортиране, маркиране, пакетиране, разфасоване и други/, представителство и посредничество, организиране, производство на стоки и извършване на услуги предназначени за износ, транспортна дейност,…

Деян Николов – Стела ЕТ

Деян Николов – Стела ЕТ

Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна или други дейности, изграждане и обслужване на видео – клубове и звукозаписни студии.

Дунав АД

Дунав АД

Предмет на дейност: проектиране, строителство, специализирани строителни услуги; производство на строителни материали и изделия; предприемачество; комплексно обслужване със строителна механизация и автотранспорт; авторемонтни услуги; вътрешни и международни превози; спедиторска дейност; подготовка на кадри за строителството; промишлеността, транспорта и селското стопанство; хотелиерство; ресторантъорство; търговия в страната и в чужбина; отдаване под наем и аренда на недвижимо…

Зита Русе Карбохим ООД

Зита Русе Карбохим ООД

Предмет на дейност: Производство на химически продукти и търговия с тях, производство и продажба на селскостопанска продукция, транспортни услуги в страната и чужбина, ремонт на битова техника и резервни части,производство и търговия с промишлени стоки, търговия със стоки произведени от собствено производство, внос, износ, оказион, производство и търговия с машини и резервни части за тях,…

Край на съдържанието

Край на съдържанието