Данини ЕООД

ЕИК: 117614324

Данини ЕООД

Предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, експорт, импорт , реекспорт , бартерни сделки и обмен на стоки за потребление, хранителни стоки и селскостопанска продукция, промишлени суровини, резервни части, машини, съоръжения, уреди и апарати, организационна техника и битова техника; комисионна търговия, посредничество , представителство и агентство на наши и чужди фирми, физически и юридически лица; техническо ръководство и инвеститорски контрол на строителни обекти, строителна, строително — монтажна работа, ремонтна дейност, поддръжка на сгради, пътища и съоръжения в страната и чужбина; производство и търговия на облекла; производство, изкупуване, събиране, заготовка, преработка, пакетаж и продажба на селскостопанска продукция; продажба на стоки от собствено производство; покупка на ценни книги с цел да ги продаде; складови сделки; сделки с интелектуална собственост; покупка строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; обмяна на валута; лицензионни сделки; стоков контрол; лизинг; специализирано счетоводно предприятие, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети; санитарно — хигиенни услуги, сметопочистване, снегопочистване и озеленяване; туристически услуги, туристическа информация и резервация, международен и вътрешен туризъм; организиране и експлоатация на електронни, механични и други забавно — развлекателни игри ; транспортни и таксиметрови услуги, селскостопански машини, превоз на пътници и товари в страната и чужбина; товаро — разтоварна дейност; превози по допълнителни автобусни линии; извършване на услуги със земеделска и горска техника; обучение на водачи на МПС; предоставяне на услуги „пътна помощ“ на пътни превозни средства; разкриване и експлоатация на смесени търговски обекти , на заведения за обществено хранене, питейни заведения и кафе — сладкарници , безалкохолни напитки; рекламна дейност и маркетинг; отдаване под наем на вещи, машини и автомобили; хотелиерство; авто-ремонтни услуги, организация и експлоатация на охраняеми паркинги за мпс, репатриране на технически неизправни и аварирали автомобили; организиране на фитнес центрове и спортни зали; химическо чистене, пране и гладене; бръснарски и фризъорски услуги; ветеринарни услуги; ел. услуги и ремонт на ел. съоръжения и всяка друга дейност, за която няма изрична законова забрана.

За връзка с фирма Данини ЕООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.