Дунав Турс АД

ЕИК: 827183726

office@dunavtours.bg

Дунав Турс АД

Предмет на дейност: търговска и инвестиционна дейност в страната и чужбина, експлоатация, опериране и поддържане на пътнически кораби, счетоводно облужване, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети, финансови и маркетингови анализи и консултации на български и чуждестранни лица, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон.

За връзка с фирма Дунав Турс АД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.