Камен Йорданов – Ники-5 ЕТ

ЕИК: 822113624

Камен Йорданов - Ники-5 ЕТ

Предмет на дейност: Търговска дейност в страната и посредничество на български физически и юридически лица, инженерингова дейност, промишлено коопериране, консултантски и административни услуги, внос, износ, реекспорт, ремонт, екипировка и продажба на транспортни средства, селскостопанска, строителна, компютърна и битова техника, оборудване за преработващата промишленост, резервни части и материали за същите, производство, преработка и търговия на стоки за бита, износ и реекспорт на такива, както и на селскостопански, занаятчийски и други стоки, превозни услуги и таксиметрова дейност.

За връзка с фирма Камен Йорданов – Ники-5 ЕТ, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.