Членство

Членството в РТИК е инвестиция във Вашия бизнес, Вашето име и средата, в която Вашият бизнес работи. Като водещ посредник на бизнеса в Русе, РТИК работи всеки ден към създаването и поддържането на жизнена, иновативна и успешна икономика.

Членството в РТИК е на доброволен принцип. В членския състав се включват представители на големи, малки и средни производствени предприятия и фирми, организации, работещи в подкрепа на бизнеса.

Като членове на РТИК, Вие получавате:

При членство в Русенската търговско-индустриална камара, Вашата фирма се признава като ключов участник в бизнес общността на Русе и в по-широкия контекст на българския бизнес сектор. Това разпознаване осигурява на Вашата фирма ценно позициониране и видимост, насърчаващи стратегическите партньорства и разширяването на пазара. Чрез присъединяване към системата на българските търговско-индустриални камари, Вие се включвате в най-голямата бизнес мрежа в страната, което отваря допълнителни възможности за мрежови връзки, сътрудничество и иновации. Силната принадлежност към тези важни организации също така повишава престижа и доверието във Вашата фирма, подкрепящи по-ефективно привличане на клиенти и инвеститори.

Членството в Русенската търговско-индустриална камара дава възможност за участие в разнообразие от местни и международни бизнес събития и конференции. Тези събития предоставят уникални възможности за установяване и разширяване на контакти, обмен на идеи, научаване от лидерите в индустрията и презентиране на продуктите и услугите на Вашата фирма на широка аудитория. Участието в тези събития също така може да предостави важна перспектива и възможности за развитие, като ви помогне да бъдете в крак с новите тенденции и иновации в бизнеса. В допълнение, присъствието на такива събития може да укрепи имиджа на Вашата фирма като активен и амбициозен играч в бизнес общността.

Членството в Русенската търговско-индустриална камара дава възможност на фирмите да бъдат представени пред множество търговски партньори в страната и чужбина. Тази уникална платформа за връзки и мрежи предоставя преки възможности за срещи и разговори с водещи индустриалци, търговци и инвеститори. Освен това Камарата дава възможност за участие в чуждестранни мисии и делегации, което означава, че фирмите могат да изложат своите продукти и услуги на нови пазари, да разширят своето международно присъствие и да установят ценни търговски връзки. Тази платформа за глобално взаимодействие може значително да увеличи бизнес възможностите и да повиши видимостта и конкурентоспособността на фирмите на международната арена.

С членството в Русенската търговско-индустриална камара, Вашата фирма ще получи ценно съдействие при осъществяване на бизнес дейности в чужбина. Камарата може да предостави набор от услуги, включително информация и съвети за международни бизнес практики, регулации и пазарни тенденции. Също така, тя може да помогне при установяване и развитие на отношения с чуждестранни партньори, както и да служи за медиатор при всякакви търговски спорове. Освен това, Камарата защитава интересите на своите членове пред чуждестранни партньори, осигурявайки, че Вашият бизнес е правилно представен и защитен в международните отношения. Всичко това може значително да облекчи процеса на глобализация на Вашия бизнес и да укрепи позицията ви на международния пазар.

Членството в Русенската търговско-индустриална камара предоставя на Вашата фирма уникалната възможност да се възползва от широките международни мрежи от партньори и контакти на Камарата. Тези мрежи обхващат разнообразие от браншове и индустрии и могат да предоставят неоценими възможности за сътрудничество и развитие. От глобални корпорации до малки и средни предприятия, контактите на Камарата могат да помогнат на Вашия бизнес да установи стратегически връзки, които могат да доведат до нови пазари, клиенти и партньорства. Също така, включването в тази мрежа може да повиши престижа на Вашата фирма и да Ви позиционира като лидер във вашия сектор. В съчетание с подкрепата и ресурсите, предоставени от Камарата, тези международни мрежи могат да имат значително въздействие върху успеха на Вашия бизнес.

Членството в Русенската търговско-индустриална камара Ви дава предимство при включване в международни проекти и инициативи, реализирани от Камарата. Тези проекти и инициативи могат да включват участие в международни обучителни и развойни програми, партньорства с други институции, иновационни проекти, икономически мисии, конференции и семинари, сред други. Чрез активно участие в такива проекти, Вашата фирма може да увеличи своята видимост, да привлече нови клиенти, да разшири своя бизнес и да получи достъп до нови пазари. Освен това, това участие може да допринесе за повишаване на компетентността и квалификацията на Вашия екип, както и за стимулиране на иновациите в рамките на Вашата фирма. Всичко това може да подсили позицията Ви на бизнес пазара, като Ви помогне да се справите по-ефективно с предизвикателствата и възможностите, свързани с международния бизнес.

Чрез членството в Русенската търговско-индустриална камара, Вашата фирма може да се възползва не само от възможността за получаване на специализирани консултации от външни и вътрешни експерти, но и от привилегировани цени за тези услуги. Тези консултации покриват широк спектър от области, като право, финанси, маркетинг, международна търговия, технологии и други. Експертите, с които Камарата работи, имат обширен опит и знания, които могат да бъдат изключително полезни за Вашата фирма. Помощта, която те предлагат, може да Ви спести значителни ресурси – време, усилия и финанси, като в същото време предоставя необходимата експертиза и професионален съвет, когато Ви е необходим.

Като член на Русенската търговско-индустриална камара, Вашата фирма има привилегията да публикува информация и новини чрез комуникационните канали на Камарата. Тези канали могат да включват бюлетини, уебсайт, социални медии, прессъобщения, събития и други платформи, които достигат до широк кръг от бизнес общности, партньори и други потенциално заинтересовани страни. Това може да служи като ефективен инструмент за увеличаване на видимостта на Вашата фирма, промоция на Ваши продукти и услуги, и изграждане на Вашата марка. В допълнение, публикуването на информация чрез каналите на Камарата може да подпомогне установяването на Вашия авторитет в бизнеса и да укрепи връзките със съществуващи и потенциални клиенти и партньори. Това предоставя уникална възможност да комуникирате директно с Вашата целева аудитория и да поддържате активно и видимо присъствие в бизнес средите.

Членството в Русенската търговско-индустриална камара предоставя на Вашата фирма пълен достъп до информационните масиви на Камарата. Тези информационни ресурси могат да бъдат изключително полезни за Вашия бизнес и могат да включват статистически данни, проучвания на пазара, анализи на индустрията, информация за международни пазари, регулаторни актуализации и много други. Тази информация може да Ви помогне да вземате по-добре информирани и стратегически бизнес решения, да откриете нови възможности и да анализирате конкурентната среда. Освен това, достъпът до тези масиви от информация може да ви предпази от потенциални рискове, да подобри Вашето бизнес планиране и да Ви помогне да се адаптирате бързо към променящи се обстоятелства. Тази възможност е от особено значение в динамичната и взаимосвързана бизнес среда на днешния свят, където достъпът до актуална и точна информация може да бъде ключов за успеха.

Станете член на Русенската търговско-индустриална камара и се възползвайте от значителни отстъпки между 20-30% от цените на обширния спектър бизнес услуги, предлагани от Камарата. Тези услуги включват, но не се ограничават до, помощ при фирмена регистрация и сертификация, получаване на фирмен префикс GS1, издаване на различни видове сертификати и документи, външнотърговски и митнически услуги, информационни услуги, дигитални бизнес услуги, управленски консултации, обучения и консултации в областта на арбитража. Освен това, Камарата предлага и услуги свързани с организирането на събития, като пресконференции, видеоконферентни връзки, фирмени презентации, семинари, кооперационни борси и други. Всички тези услуги са насочени към подкрепа и развитие на Вашия бизнес и са разработени така, че да отговорят на Вашите конкретни нужди и предизвикателства. Това предимство може да бъде от голямо значение за Вашата компания, като Ви помогне да растете, да оптимизирате Вашия бизнес и да подобрите Вашите възможности за конкуренция на пазара.

Както членовете на Русенската търговско-индустриална камара вече знаят, едно от големите предимства е възможността да ползвате напълно оборудвани семинарни и конферентни помещения и зали за провеждане на бизнес срещи, събития и обучения с отстъпки до 40%. Помещенията, предлагани от Камарата, са обзаведени и оборудвани по начин, отговарящ на съвременните бизнес изисквания и стандарти, което включва мултимедия, видеоконферентна система и високоскоростен интернет. Приемащите помещения са удобни и гъвкави по отношение на капацитета, което ги прави подходящи за събития с различен мащаб – от по-малки семинари и работни групи до по-големи конференции и презентации. Предлаганите отстъпки осигуряват изгодни условия за Вашата организация, като Ви помагат да минимизирате разходите, свързани с наемането на подобни помещения, докато по същото време Ви дават възможност да провеждате събития в професионална и удобна обстановка.

Като член на Русенската търговско-индустриална камара, Вие имате възможността да използвате всички наши комуникационни канали за разпространение на Вашите рекламни материали, и то с отстъпки до 50%. Това включва нашата уеб страница, информационния бюлетин, социалните мрежи, а също така и възможността за разпространение на печатни материали по време на организирани от нас събития. Така Вашият бизнес може да достигне до широка аудитория, включваща други членове на Камарата, партньори и потенциални клиенти, както и до широкия бизнес сектор на региона и на страната. Предимството да разпространявате рекламни материали по нашите канали не само ще увеличи видимостта на Вашия бизнес, но и ще Ви даде възможност да възползвате ефективно маркетинговия бюджет, като използвате предлаганите от нас отстъпки.

Със статута си на член на Русенската търговско-индустриална камара, Вие активно участвате във формирането на общественото и икономическото развитие на региона и страната. Имате възможността да внасяте предложения за промени в законодателството, което може да повлияе върху Вашия бизнес, като по този начин представите и отстоявате своите интереси. Тази роля не е само във вашия интерес, но и служи за общото благосъстояние на бизнес общността. Също така, членството в Камарата Ви дава възможност да лобирате пред местни и държавни институции и власти. Това е мощен инструмент, който можете да използвате за защита и развитие на своя бизнес, като същевременно участвате активно в обществения диалог и във формирането на по-добра бизнес среда.

Станете член на Русенската търговско-индустриална камара и придобийте важните символи на членство, които говорят за вашия авторитет и репутация в бизнес общността. Вие ще получите официални референции и удостоверения, които потвърждават, че Вашият бизнес е член на Камарата. Това ще ви позволи да демонстрирате пред Вашите партньори и клиенти Вашия статус на доверен и надежден участник в бизнес общността. Освен това, ще имате правото да използвате логото на Камарата с надпис „Член на РТИК“. Логото на Камарата е широко признат символ на качество, надеждност и професионализъм. Използването му може да допринесе за увеличаване на доверието във Вашия бизнес, да подобри Вашата корпоративна идентичност и да Ви помогне да изградите по-силна връзка с Вашите клиенти и партньори.

Приемете членството в Русенската търговско-индустриална камара като възможност да имате активен глас в управлението на организацията. Вашият глас в Общото Събрание Ви дава право да участвате във вземането на важни решения, свързани с дейността на Камарата. Това означава, че Вие можете да използвате своята позиция за да оказвате влияние върху правила, политики и стратегии, които директно или непосредствено могат да засегнат Вашия бизнес.

Вие ще бъдете в състояние да давате своите предложения, мнения и идеи за подобряване на функционирането на Камарата и да работите заедно с други членове за създаването на по-подходяща среда за Вашата търговска и индустриална дейност. Това е не само възможност да се включите в управлението на Камарата, но и да вложите своите усилия и енергия за подобряване на бизнес условията в областта.

Членството в РТИК е обвързано със заплащане на членски внос за период от една година. Вашата кандидатура за членство може да бъде подадена на следната страница:

Партньори

Русенската търговско-индустриална камара има честта и удоволствието да е в партньорски отношения със следните организации:

International Chamber of Commerce Logo

International Chamber of Commerce

Eurochambres - Асоциация на Европейските Камари

EUROCHAMBRES – Association of European Chambers of Commerce and Industry

Европейска мрежа на бизнес иновационните центрове

European Business and Innovation Centre Network (EBN)

Българска търговско-промишлена палата

Българска търговско-промишлена палата

Европейска мрежа за дигитално обучение

The European Digital Learning Network (DLEARN)

Световна мрежа на камарите

World Chambers Network (WCN)

Международен търговски център

International Trade Centre

GS1

GS1

Федерация на дунавските търговски камари

Danube Chambers of Commerce Association

Българо-румънска търговско промишлена палата

Българо-румънска търговско промишлена палата

InnoBridge-Main-logo-EN

БИЦ Инобридж е организация за подпомагане на иновативен стартиращ бизнес, която следва методологията, колективния опит и прилага ноу-хау на Европейската мрежа за бизнес и иновационни центрове (EBN – www.ebn.eu). Това е първият и единствен акредитиран БИЦ от мрежата на EBN в България. БИЦ Инобридж е организация, която промотира развитието на иновации и виртуално инкубиране на местни предприемачи чрез предоставяне на услуги като: обучения, семинари, консултации и други персонализирани услуги, в зависимост от конкретните нужди, особено на младите предприемачи и стартиращите фирми.

БИЦ Инобридж разполага с висококвалифицирани експерти с опит в изпълнение на проекти по различни финансирани от ЕС програми: напр. CBC Румъния-България 2007-2013, FP7, ERASMUS и др. Центърът е с модерна инфраструктура, която включва административни офис помещения, напълно оборудвани с лаптопи, настолни компютри, многофункционални устройства.

Центърът разполага с конферентна зала с капацитет от 35+ души, подходящо за конференции, обучения, семинари и други подходящи събития. Той е оборудван с интерактивна дъска, мултимедийни презентационни съоръжения, табла с флип-чарт и др. Освен това, последният е оборудван с висококачествено оборудване за видео-конференция Telepresence (VC), разработено с цел да се постигне максимално близо до усещането за реално взаимодействие между участниците. То може да се използва както за срещи от точка до точка, така и за срещи с много точки и едновременно обучение в различен формат и участници, поради универсалната си съвместимост. Последното позволява свързването на централата на VC с практически всички подобни видеоконферентни центрове по света.

БИЦ Инобридж има опит в организирането на различни събития като: Конференция за бизнес иновации, обучения и семинари за стартиращи фирми и млади предприемачи, насочени към изграждане на техния капацитет чрез обогатяване на техните компетенции в областта на: финансиране, бизнес планиране, навлизане на пазара и др. Организира също така скринингови срещи за идентифициране на нуждите на предприемачите за развитие на техните идеи и (потенциални) бизнеси и въз основа на тях Центърът организира консултации на предприемачите с високоспециализирани експерти в областите на идентифицираните нужди.

Научете повече Покажи по-малко

Бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате новини, актуална информация за проекти и известия за предстоящи събития.

Политика за поверителност