Кои сме ние и как можете да се свържете с нас?

Русенска търговско-индустриална камара (РТИК) е независима, доброволна обществена организация (сдружение с нестопанска цел), създадена за подпомагане, насърчаване, представителство и защита на стопанските интереси на своите членове и съдействие за утвърждаване на пазарно-икономическите отношения за Европейската и международна интеграция на региона и страната. Седалището на камарата е в гр. Русе и офис адрес: бул. Цар Фердинанд 3а, ет.1. ИН по ДДС: BG000517346. Можете да се свържете с нас на имейл адрес info@rcci.bg или projects@rcci.bg; телефон 082/825875. Когато говорим за уебсайта на РТИК имаме предвид http://www.rcci.bg/.

РТИК и поверителността на личните данни на физическите лица

За изпълнение мисията и целите на РТИК, организацията събира информация предимно свързана с предприемаческата дейност. Това до голяма степен са данни и показатели в областта на икономическото развитие.

Защо събираме личните данни?

Причината за събирането на лични данни е тясно свързано с постигане на целите и задачите на РТИК – по устав и в изпълнение на нормативни актове.

Чрез тази декларация РТИК Ви предоставя информация за естеството на личните данни, които събира и обработва, за да придобиете яснота за целта на тяхното събиране, Вашите права и как опазваме поверителността на Вашите лични данни.

Тази декларация е предназначена за Вас – всички настоящи и бъдещи членове и под различни форми – партньори на РТИК, както и за доброволно участващи лица в дейностите свързани с различните проекти изпълнявани от РТИК в качеството си на партньор по финансирани от Европейския съюз програми.

Как и какви лични данни събираме?

Данни, свързани с членство в РТИК и/или с предоставяне на услуги от РТИК.
Данни свързани с участието Ви в набор от събития свързани с текущи Европейски проекти на РТИК.

РТИК събира тези данни предимно въз основа на декларации и др. документи (на хартиен или електронен носител), които Вие предоставяте и/или подписвате – в процедурата по регистрация в РТИК и/или по заявени услуги от Ваша страна.

Поради необходимост от комуникация между нашите организации част от данните събираме чрез и-мейл или в телефонен разговор.

Друга част от Вашите лични данни, събираме от публични източници (най-често публични регистри), като спазваме условията на източниците за ползване на информацията.

Личните данни, които събираме, са в минимално количество и са само тези, необходими на РТИК за постигане на съответната цел (напр. име, адрес), а в случаите, когато нормативен, или административен акт изискват това – и ЕГН/данни лична карта/данни международен паспорт.

Видеозаписи

РТИК събира и данни чрез охранителни камери, използвани с цел опазване на имуществото на РТИК, вкл. и на администрираните от РТИК лични данни. Тези данни се съхраняват за ограничен минимален законов срок и са със строг регламентиран достъп до тях.

РТИК събира лични данни и чрез видео заснемане на събития организирани в рамките на текущи проекти или извън тях, в които участват различни видове заинтересовани лица включително членове и партньори на РТИК.

Някои от тези събития са публично достъпни, вкл. и техните записи, предвид техният обществен интерес и стойност, имат новинарска важност и са в полза на деловите среди в страната.

Като активни участници в тези събития е възможно да бъдете включени в тези записи. В голяма част от случаите на записите могат да бъдат безспорно идентифицирани само ограничен кръг от лица. За други участници има информация, но те биват разпознавани от по-тесен кръг хора. В общия случай лицата се асоциират с бизнеса, който представляват или с темата, която ги интересува. Ако по някаква причина не желаете или смятате, че тези записи нарушават поверителността на Вашите лични данни, можете да предупредите нашите представители на входа на събитието и да заемете място, което е с най-малък акцент на заснемането.

Бюлетин

РТИК използва интегрирана форма за регистриране за бюлетин.

 • Обхват на обработка на лични данни
  Данните, които въвеждате при регистрация за нашия бюлетин.
 • Правно основание за обработване на лични данни
  Чл. 6 (1) лит. (a) GDPR (съгласие чрез ясно потвърждаващо действие или поведение).
 • Цел на обработката на данните
  Ще използваме само данните, които въвеждате в полетата за регистриране, за да ви изпращаме нашия бюлетин, в който ви предоставяме информация за нашите услуги и новини.
 • Продължителност на съхранение на данните
  Можете да се отпишете от нашия бюлетин по всяко време, като щракнете върху връзката за отписване, която се появява във всеки бюлетин. След прекратяване на абонамента ние ще изтрием вашите данни незабавно. Запазваме си правото да изтриваме данни, без да посочваме причини и без да ви информираме предварително или след изтриването.
 • Възможност за възражение и премахване на данни
  Възможностите за възражение и премахване на данните се определят в съответствие с общите правила за правото на възражение и изтриване на данни, както се изисква от закона за защита на данните, които са посочени по-нататък в тази декларация за защита на данните.

Ако искате да получавате бюлетина, ние се нуждаем от Вашия имейл адрес, който ще ни позволи да потвърдим, че сте собственик на предоставения имейл адрес и че сте съгласни да получавате бюлетина. Ние използваме тези данни изключително за изпращане на информация и оферти, които сте поискали.

Sendinblue е използваният софтуер за имейл маркетинг. Това означава, че Вашата информация се предава на Sendinblue SAS, 7 rue de Madrid, 75008 Paris, France. На Sendinblue е забранено да продава Вашите данни и да ги използва за цели, различни от изпращане на имейл. Sendinblue SAS е сертифициран доставчик на софтуер за имейл маркетинг, работещ в съответствие с Европейския регламент 2016/679. Сключено е споразумение за обработка на данни между РТИК и Sendinblue.

Повече информация можете да намерите тук:
https://www.sendinblue.com/gdpr
https://www.sendinblue.com/legal/privacypolicy

Когато дадете разрешение на компания да съхранява Вашата лична информация и имейл адрес и да ви изпраща маркетингови имейли, можете да оттеглите това съгласие по всяко време чрез връзката за отписване във всяко писмо.

Бисквитки на сайта 

Сайтът на РТИК събира бисквитки. Бисквитките са информация, съхранена във Вашия браузър. Те се използват за запазване на настройки и идентификатори, необходими за някои от предоставяните в сайта ни услуги. Бисквитките съдържат информация, с която помагате на РТИК да подобри функционалностите на сайта. Ако не желаете да го правим, можете да настроите Вашия браузър, като ограничите бисквитките. Следва да имате предвид, че сайтът  може да не функционира нормално и надеждно без някои от тях.

 • В сайта на РТИК има вграден Google Аналитикс (google analytics). Google Аналитикс – използва набор от „бисквитки“, за да събира информация и да отчита статистически данни за употребата на даден уебсайт, без да идентифицира лично отделните посетители на Google. Основната „бисквиткa“, използвана от Google Аналитикс, е „__ga“;
 • „бисквитки от трети страни” – Facebook, Twitter, Youtube  могат да прилагат „бисквитки“ за споделяне на съдържание в социалните мрежи или за изготвянето на статистика относно достъпа. Наличието, броят и статутът на такива „бисквитки“ могат да зависят от вашето използване на тези платформи преди или по време на посещението ви на сайта на РТИК. Приканваме Ви да се запознаете с политиката на управление на тези „бисквитки“ от социалните мрежи на съответните им сайтове.
 • Сайтът на РТИК използва „бисквитка“ за запазване на езиковите настройки на посетителя. „Бисквитката“ се казва LANG и съдържа кодовото означение на езиковата версия, която потребителят е избрал.
 • „Бисквитката“ COOKIE_ACCEPT съдържа информация дали потребителят, преглеждащ сайта се съгласява с използването на „бисквитките“ и тяхната употреба. „Бисквитката“ има положителна стойност, когато потребителят се съгласи със съобщението, което вижда при влизането си в сайта.

Как съхраняваме Вашите лични данни?

РТИК съхранява Вашите данни на нашите сървъри като прилага подходящи технически и административни мерки и контрол, за да опази целостта  на данните и тяхната поверителност.

С кого споделяме Вашите лични данни?

 • с държавни и общински органи и институции – при изпълнение на задължения на РТИК, възложени с нормативен или административен акт – при условие, че е налице основание на съответния орган/институция да поиска от РТИК вашите лични данни;
 • публично – чрез регистъра на членовете на РТИК, публикуван в сайта на РТИК, който има за цел да предостави контакти на Вашата компания на други лица, които биха се заинтересовали от партньорство, вкл. и за получаване на услуга от компанията Ви.
 • с надеждни партньори на РТИК, на които РТИК разчита за поддържането на информационните ни системи за обработка, като всички партньори се задължават да спазват изискванията и условията на РТИК за обработване на личните данни; личните Ви данни се съхраняват на носители- при всички случаи под нашия пряк контрол.
 • с публични органи и институции и с частни субекти (в страната и в чужбина)- при услуга, предоставяна от РТИК по Ваше искане/пълномощно.

Срокове, в които съхраняваме личните данни

РТИК съхранява личните данни за срокове, определени по един от посочените по-долу начини:

 • от нормативен/административен акт;
 • от устава/вътрешните правила на РТИК;
 • от обявените, или нормално необходими от/за РТИК срокове за получаване на заявени услуги;

Нормално необходимите срокове за съхранение и предоставяне от РТИК на очаквана от нея информация – за Вас и други икономически субекти, която е от полза за Вашата делова дейност; РТИК надеждно съхранява тези данни и защото подобна информация може да бъде предоставена само от нас; информацията се съхранява в архива на РТИК, като достъп до нея имат строго определени лица.

Извън посочените по-горе случаи администрирани от РТИК лични данни,  които са свързани с комуникация по ежедневни/текущи въпроси, свързани с Вас, се съхраняват за срок не по-дълъг от 5 г.

Достъп до информация и Вашите права

Предвид стойността на информацията, която РТИК съхранява прилагаме строга организация за достъп до данните. Това е направено с цел да предотвратим нерегламентиран достъп, грешки или злоупотреба с Вашите лични данни.

Като отговорна организация РТИК спазва всички гарантирани с европейските и националните закони права на физическите лица, свързани със защитата на техните лични данни. РТИК съблюдава всяко нормативно изискване, като отчита конкретните обстоятелства, формите на събиране на данните, правните основания и целта на тяхното събиране.

Освен че е Ваше право да поискате „корекция“ на личните Ви данни в случаи на необходимост, разчитаме на Вас да упражнявате това право  и за да ни помогнете да разполагаме с точна и актуална информация за Вас.

В случай че желаете да упражните някое от Вашите права, нашите служители ще Ви съдействат с грижа и внимание към Вас.

Допълнително имате право по Ваша преценка да подадете жалба до надзорния орган – Комисия за защита на личните данни https://www.cpdp.bg/.

При всички случаи и независимо от конкретното обстоятелство, можете да потърсите отговори и да отправяте искания, свързани със защитата на Вашите лични данни и правата, свързани с тях, към нашия служител по защита на личните данни чрез E-mail: info@rcci.bg и на адрес гр. Русе, бул. „Цар Фердинанд“ 3A.