Academia Postal 3 Vigo S.L.

info@academiapostal3.es

Academia Postal 3 Vigo S.L.

Postal 3 е организация, посветена на обучението, дизайна и развитието на онлайн ресурси и консултиране на проекти, чиито услуги за публични и частни организации в Испания, Европа и Америка постигнаха забележителен успех и растеж през последните две десетилетия. Многофункционалният работен модел Postal 3 интегрира инженери, компютърни учени, икономисти, финансисти, дизайнери, педагози, филолози, администратори и обширен каталог от обучаващи експерти в повечето области на знанието, свързани с подобряването на работните компетенции.

Проекти

I-WELCOME - Укрепване на интеграцията на жените мигранти в обществото и пазара на труда

I-WELCOME – Укрепване на интеграцията на жените мигранти в обществото и пазара на труда