APPDA Coimbra

appdacoimbra@gmail.com

APPDA Coimbra Logo

Португалската асоциация за разстройства на развитието и аутизъм на Коимбра (APPDA Коимбра) е основана през 1971 г. от група родители. През 2002 г. APPDA Coimbra беше създадена чрез придобиване на юридическа правосубектност и пълна административна и финансова автономия, регулирана от нов устав (Diário da República № 118, 3-та серия, 22 май 2003 г.). Също така е регистрирано като частна институция за социална солидарност, чрез регистъра в книга 9 на Сдруженията за социална солидарност с № 37/2003. Мисията на APPDA Coimbra е да предоставя специфични и индивидуализирани услуги на лица с нарушения в развитието и аутизъм (ASD) и техните семейства, като по този начин улеснява тяхната автономност, приобщаване и пълно гражданство.

Проекти

ACTIvE - Подкрепа за младежи с аутизъм за придобиване на независимост

ACTIvE – Подкрепа за младежи с аутизъм за придобиване на независимост