Завършен проект

ACTIvE – Подкрепа за младежи с аутизъм за придобиване на независимост

ACTIvE - Подкрепа за младежи с аутизъм за придобиване на независимост

Идентификационен номер: 2019-1-PT01-KA201-061366

Продължителност: 1 декември, 2019 – 31 май, 2022

Проект ACTIvE има за цел да насърчи социалното включване и включването на пазара на труда на младежи с аутизъм.

„ACTIvE: Подкрепа за деца с аутизъм за придобиване на независимост“ е проект, финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз, изпълняван за срок от 36 месеца от Русенска търговско-индустриална камара и още 5 партньори от 5 различни Европейски държави – България, Португалия, Италия, Гърция и Румъния.

Чрез дейностите, планирани по проекта, се цели да се насърчи социалната интеграция на млади хора с аутизъм чрез разработване на иновативни практики за тяхното приобщаване в Европа. РТИК, като част от консорциума по проекта, ще има възможност да:

– Предостави на преподаватели и психолози, работещи в училищният контекст иновативни добри практики за подобряване на техните компетенции за работа с деца с аутизъм;

– Подпомогне развитието на силна и дълготрайна връзка между всички заинтересовани страни (семейства, учители, НПО, работещи с аутизъм) в училище, които могат да стимулират интеграцията на учениците с аутизъм в Европа.

– Насърчи социалното включване на децата с аутизъм чрез развитие на таланти.

За да бъдат успешно постигнати гореспоменатите цели, по проекта ще бъдат разработени цялостна учебна програма, включваща всички ключови умения и компетенции, свързани с работата с деца с аутизъм, както и специфична онлайн платформа, предоставяща иновативни възможности за учене и пространство за сътрудничество и споделяне на опит между преподаватели и ученици.

За актуална информация относно проекта, можете да следите неговата Фейсбук страница.

Партньори

Европейска мрежа за дигитално обучение

The European Digital Learning Network (DLEARN)

Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi

Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi

Enfor Logo

Enfor

APPDA Coimbra Logo

APPDA Coimbra

APEA - Associação Portuguesa de Emprego Apoiado Logo

APEA – Associação Portuguesa de Emprego Apoiado

Platon Logo

Platon