ACTIvE – Подкрепа за младежи с аутизъм за придобиване на независимост

ACTIvE - Подкрепа за младежи с аутизъм за придобиване на независимост

Идентификационен номер: 2019-1-PT01-KA201-061366

Продължителност: 1 декември, 2019 – 31 май, 2022

Проект ACTIvE има за цел да насърчи социалното включване и включването на пазара на труда на младежи с аутизъм.

„ACTIvE: Подкрепа за деца с аутизъм за придобиване на независимост“ е проект, финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз, изпълняван за срок от 36 месеца от Русенска търговско-индустриална камара и още 5 партньори от 5 различни Европейски държави – България, Португалия, Италия, Гърция и Румъния.

Чрез дейностите, планирани по проекта, се цели да се насърчи социалната интеграция на млади хора с аутизъм чрез разработване на иновативни практики за тяхното приобщаване в Европа. РТИК, като част от консорциума по проекта, ще има възможност да:

– Предостави на преподаватели и психолози, работещи в училищният контекст иновативни добри практики за подобряване на техните компетенции за работа с деца с аутизъм;

– Подпомогне развитието на силна и дълготрайна връзка между всички заинтересовани страни (семейства, учители, НПО, работещи с аутизъм) в училище, които могат да стимулират интеграцията на учениците с аутизъм в Европа.

– Насърчи социалното включване на децата с аутизъм чрез развитие на таланти.

За да бъдат успешно постигнати гореспоменатите цели, по проекта ще бъдат разработени цялостна учебна програма, включваща всички ключови умения и компетенции, свързани с работата с деца с аутизъм, както и специфична онлайн платформа, предоставяща иновативни възможности за учене и пространство за сътрудничество и споделяне на опит между преподаватели и ученици.

За актуална информация относно проекта, можете да следите неговата Фейсбук страница.