Asociacion Basquegame Asociacion Vasca de Empresas del Sector

Asociacion Basquegame Asociacion Vasca de Empresas del Sector

BasquegameLAB е лаборатория за индустриални видеоигри, разположена в Билбао, инициатива, базирана на публично и частно сътрудничество, популяризирана от Basquegame – баската асоциация на компании в сектора на видеоигрите. Тази лаборатория или съвместно работно пространство е „екосистема“, чрез която всяка компания/субект/лице има достъп до най-новите знания, опит и технологии, за да тества и изживява тези „дигитални иновации“, свързани с техните продукти, процеси или бизнес модели. Освен това лабораторията предоставя и други услуги като; подпомагане на свързването на потребители и доставчици на дигитални иновации по цялата верига на стойността, обучение на бъдещи професионалисти и т.н. Euskadi вече е референция с инициативата basquegameLAB, лабораторията на индустрията за видеоигри, и има за цел да ръководи мрежа от GAMELAB центрове в международен план.

Проекти

DTAM Logo

DTAM – Дигитална трансформация в напреднали производствени системи