Asociatia pentru Dezvoltare si Mediu ADEMED

Asociatia pentru Dezvoltare si Mediu ADEMED

ADEMED е организация с нестопанска цел, разработваща изключително иновативни решения за обслужване на местните общности: сензори за околната среда, възобновяема енергия и STEAM устройства. Опазване на околната среда, изкуствен интелект, машинно обучение, Arduino, IoT. Опит в управлението на Натура 2000 място.

Проекти

GenZ4GreenDeal Logo

GenZ4GreenDeal – Generation Z for community development and sustainability