Associação de Antigos Alunos da Universidade de Aveiro

Associação de Antigos Alunos da Universidade de Aveiro Logo

Университетът на Авейро (UA) е публична фондация по частно право, чиято мисия е да допринася и развива следдипломно образование и обучение, изследвания и сътрудничество с обществото.

Проекти

CE+ Развитие на капацитета на обучители в сферата на културата в дигиталната ера

CE+: Развитие на капацитета на обучители в сферата на културата в дигиталната ера