CE+: Развитие на капацитета на обучители в сферата на културата в дигиталната ера

CE+ Развитие на капацитета на обучители в сферата на културата в дигиталната ера

Идентификационен номер: 2019-1-DE02-KA204-006439

Продължителност: 1 септември, 2019 – 31 август, 2022

Проектът предвижда до септември 2022 г. да се квалифицират най-малко 200 обучители в културата по една от следните теми: създаване и поддържане на колективно въздействие в областта на културата, производство и трансфер на транскултурно знание, работа с нови мигранти и маргинализирани групи, нови форми на общностно и международно сътрудничество, интеграция на художествената и социалната работа, дигиталното образование в сектора на творчеството и културата.

Проектът Развитие на капацитета на обучители в сферата на културата в дигиталната ера или накратко CE + се основава на идеята, че професионалният обмен между тези специалисти в цяла Европа е от съществено значение за осигуряване на устойчиво съществуване и конкурентоспособност в бързо променящия се европейски културен пейзаж. Мобилността в рамките на европейския културен сектор се увеличава, което поражда опасения за околната среда, както и за достъпа до мобилност. Следователно, ефективни методи за обучение, които позволяват участие с ограничено време и пари, са необходими за допълване на дейностите за обучение и обмен на място. Този вид обучение изисква образователни ресурси със свободен достъп и използването на иновативни цифрови технологии, за да могат да се включат участници с ограничени възможности за пътуване.

Проектът предвижда до септември 2022 г. да се квалифицират най-малко 200 обучители в културата по една от следните теми: а) създаване и поддържане на колективно въздействие в областта на културата, б) производство и трансфер на транскултурно знание, в) работа с нови мигранти и маргинализирани групи г) нови форми на общностно и международно сътрудничество, д) интеграция на художествената и социалната работа, е) дигиталното образование в сектора на творчеството и културата.

По-горните теми ще бъдат представени чрез методиката на смесения тип обучения, като се комбинират сесии лице в лице в почти всички страни партньори с уебинари и взаимодействие по електронен път с участниците.

Консорциумът по проекта се ръководи от немската асоциация MitOst e.V. и се състои от още седем организации от България, Унгария, Полша, Португалия, Словения и Швеция.

Партньори

Мария-Деница Георгиева

Координатор:


Мария-Деница Георгиева
Специалист обучения и развитие

За консултации:


Т: +359 82 825875
Е: mgeorgieva@rcci.bg

Адрес:


бул. „Цар Фердинанд“ 3A,
Русе 7000