Завършен проект

CE+: Развитие на капацитета на обучители в сферата на културата в дигиталната ера

CE+ Развитие на капацитета на обучители в сферата на културата в дигиталната ера

Идентификационен номер: 2019-1-DE02-KA204-006439

Продължителност: 1 септември, 2019 – 31 август, 2022

Проектът предвижда до септември 2022 г. да се квалифицират най-малко 200 обучители в културата по една от следните теми: създаване и поддържане на колективно въздействие в областта на културата, производство и трансфер на транскултурно знание, работа с нови мигранти и маргинализирани групи, нови форми на общностно и международно сътрудничество, интеграция на художествената и социалната работа, дигиталното образование в сектора на творчеството и културата.

Проектът Развитие на капацитета на обучители в сферата на културата в дигиталната ера или накратко CE + се основава на идеята, че професионалният обмен между тези специалисти в цяла Европа е от съществено значение за осигуряване на устойчиво съществуване и конкурентоспособност в бързо променящия се европейски културен пейзаж. Мобилността в рамките на европейския културен сектор се увеличава, което поражда опасения за околната среда, както и за достъпа до мобилност. Следователно, ефективни методи за обучение, които позволяват участие с ограничено време и пари, са необходими за допълване на дейностите за обучение и обмен на място. Този вид обучение изисква образователни ресурси със свободен достъп и използването на иновативни цифрови технологии, за да могат да се включат участници с ограничени възможности за пътуване.

Проектът предвижда до септември 2022 г. да се квалифицират най-малко 200 обучители в културата по една от следните теми: а) създаване и поддържане на колективно въздействие в областта на културата, б) производство и трансфер на транскултурно знание, в) работа с нови мигранти и маргинализирани групи г) нови форми на общностно и международно сътрудничество, д) интеграция на художествената и социалната работа, е) дигиталното образование в сектора на творчеството и културата.

По-горните теми ще бъдат представени чрез методиката на смесения тип обучения, като се комбинират сесии лице в лице в почти всички страни партньори с уебинари и взаимодействие по електронен път с участниците.

Консорциумът по проекта се ръководи от немската асоциация MitOst e.V. и се състои от още седем организации от България, Унгария, Полша, Португалия, Словения и Швеция.

Партньори

kultúrAktív Egyesület Logo

kultúrAktív Egyesület

Discovered Spaces Logo

Discovered Spaces

Associação de Antigos Alunos da Universidade de Aveiro Logo

Associação de Antigos Alunos da Universidade de Aveiro

MitOst e.V. Logo

MitOst e.V.