Association of Educational Services “OpenEurope”

Association of Educational Services “OpenEurope”

OpenEurope е организация с нестопанска цел с централен офис в Реус (Каталуния, Испания). Това е център за образование и обучение, който предлага възможности за неформално и самостоятелно обучение на млади хора и младежки работници и им помага да участват в европейски програми. Освен това има за цел да насърчи участието на младите хора в социални проекти и програми на местно ниво (културна интеграция, доброволчество, предприемачество…).

Проекти

DESIRE - Дигитално образование за социални иновации и предприемачество

DESIRE – Дигитално образование за социални иновации и предприемачество